Taşerondan kadroya geçtim diğer işçilerle aynı statüde miyim?

27/03/2018 20:31:00
Yazdır

Soru

İyi Çalışmalar;

Öncelikle hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederiz... Güzel bir iş çıkarıyorsunuz..

Başlıkta da belirttiğim gibi 696 KHK ile taşerondan Kamu İşçiliğe geçis yaptık. Buna istinaden kafamıza takılan ve bilmediklerimizi size danışmak isterim..

SORUM = Normal de 4d kamu işçisi ile aynı şartlara sahip olduk mu??? Yoksa bize daha farklı bir statü mü oluşturuldu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4D maddesi:

"(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz."

Taşeron işçilerin kadroya geçişleri 696 sayılı KHKyla gelen geçici 23. Ve 24. Maddelerde bulunmaktadır. Geçici 24. Maddenin genel olarak geçici 23. Maddeye yollama yaptığını görüyoruz.

Geçici 23. Madde:

"Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Bu madde kapsamındaki idarelerde; 6356 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetki başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda bulunulabilir.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz."

Hükümleri incelediğimizde taşeron personelin işçi kadrolarına geçtiği anlaşılıyor. Yani aslında diğer 4D işçilerle aynı statüde olduğunuzu düşünüyoruz. Ama çalışma koşullarınızın KHKda farklılaştığını görüyoruz.

KHKya göre diğer işçilerden farklı olarak,

1.kadroya geçme şartlarını taşıdığınız sürece istihdam edileceğinizi

2.emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandığınız tarihe kadar istihdam edileceğinizi

3.mali ve sosyal haklarınıza sınır getirildiğini anlıyoruz.

Bu soru 68,495 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLAR