Memurum işçilerle aynı işleri yapıyorum

03/04/2018 20:47:00
Yazdır

Soru

iyi günler

Ben memur (teknisyen) olarak görev yapmaktayım. şuan işçi arkadaşlarla aynı işi yapmaktayız. ünvanım dışı işçi kadrosunda çalışmaktayım. isg uzmanımızın dediğine göre bu pozisyonda çalışmam yasal değil diyor. 657 de böyle bir madde varmı. işçi olan yerde memur işçi kadrosunda çalıştırılamaz gibi bir madde varmış ben bulamadım. teşekkürler

Cevap

Teknisyen kadrosunda memur olarak görev yaptığınızı anlıyoruz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi:

"Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

D) İşçiler:

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz."

657 sayılı Kanun memur - işçi ayrımını net olarak göstermekte.

657 sayılı Kanunun 45. Maddesi:

"Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz."

Sonuçta mevzuata baktığımızda memurlara hizmet sınıflarının dışındaki hele de farklı statüde olan işçi kadrolarına ait işlerin verilmesinin uygun olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 51,177 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR