Sözleşmeli bilişim personeli sendika üyesi olabilir mi?

05/04/2018 18:48:00
Yazdır

Soru

Merhaba;

Sözleşmeli bilişim personeli olarak kamuda çalışan birisi sendikaya üye olabilir mi? Olabilirse eğer işçi sendikalarına mı yoksa memur sendikalarına mı üye olabilir? Teşekkürler kolay gelsin.

Cevap

375 sayılı KHKnın ek 6. Maddesi:

"190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir.

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan niteliklerin tespiti ve uygulanması, istihdam türüne bağlı sözleşmeli bilişim personeli sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, aranılacak diğer özellikler, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir."

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi:

"(3) Büyük ölçekli olduğu tespit edilen bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personel pozisyon sayısı, niteliği, sözleşme ücreti, çalışma süresi, hizmet sözleşmesi örneği ve diğer hususlar Bakanlıkça vize edilir."

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 3. Maddesi:

"Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,"

14. maddesi:

"Sendikalara üye olmak serbesttir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler."

İşçi sayılmadığı ve kamu kurumlarında pozisyonlarda istihdam edildikleri anlaşılan sözleşmeli bilişim personelinin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 4,751 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.