Taşerondan kadroya atandım başka kuruma geçeceğim istifa edebilir miyim?

18/04/2018 23:49:00
Yazdır

Soru

İyi günler,

Ben il sağlık müdürlüğü bünyesinde taşerondan kadroya geçenlerdenim. Ancak jandarma sınavına girip kazandım ve jandarmaya katılmak istiyorum. Bu durumda istifa sürecinde nelere dikkat etmeliyim?

Cevap

Taşeron işçilerin kadroya geçişleri 696 sayılı KHKyla gelen geçici 23. Ve 24. Maddelerde bulunmaktadır. Geçici 24. Maddenin genel olarak geçici 23. Maddeye yollama yaptığını görüyoruz.

Geçici 23. Madde:

"Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder."

Taşerondan işçi kadrolarına geçtiniz, ancak jandarma personeli 657 sayılı Kanuna tabi memurluk. O yüzden işçi kadrosundan istifanızın jandarmaya geçişinize engel olmayacağını düşünüyoruz. Ancak istifa edince kadronuz iptal edileceğinden aynı işçi kadrosuna geri dönüşünüz mümkün olmayacak.

Burada belirtmeliyiz ki istifanız durumunda (haklı sebep olmadığından) kıdem tazminatı hakkınızı kaybedebileceğinizi, ihbar sürelerine uymamanız durumunda ise ihbar tazminatı alamayabileceğinizi değerlendiriyoruz.

Bu soru 25,230 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR