Memurum ismim gönderilmiş ama sandık görevlisi olmak istemiyorum

25/04/2018 23:01:00
Yazdır

Soru

Sayın editör iyi günler. Kamu personeliyim. Biliyorsunuz ki yakında yani 24 haziran 2018 günü Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi var. Çalıştığım kurum sandık görevliliği için kimseye fikir sormadan isimleri YSK ya göndermiş. Sandık görevliliği yapmak istemiyorum. Henüz isimler ve yerler açıklanmadı. İsmim çıkmasın diye veya çıkarsa iptal ettirmek için ne yapmalıyım. Teşekkür ederim iyi çalışmalar

Cevap

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu:

Sandık kurulu:

Madde 21 -Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur.

Sandık kurulu başkanının belirlenmesi

Madde 22 - İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

Sandık kurulu üyelikleri:

Madde 23 -İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler.

Madde 26 - İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler. 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler.

Kanuna göre ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin kimseye sorulmadan ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi gerekiyor.

Yine kanunda ad çekme yöntemiyle belirlenen kamu görevlilerinden mani hali bulunmayanların kurul başkanı ya da üyesi olacağı belirtilmiş. Yani kanunla bir görev verme söz konusu.

Sonuçta, sandık kurulu başkanı ya da üyesi olarak görev yapmaya engel bir durumunuz olduğunu düşünüyorsanız ilçe seçim kuruluna bildirmeniz doğru olacaktır.

Bunun dışında görevlendirmeyi iptal ettirme imkanı gözükmüyor.

Bu soru 70,475 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR