Seçim için istifa ettim ama aday olmaktan vazgeçtim sorun yaşar mıyım, OHAL etkiler mi?

05/05/2018 18:14:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Milletvekili adaylığı gerekçesiyle istifa talebinde bulundum. Kurumum da istifamı onayladı. Ancak gelişen süreçte milletvekili adaylığından vazgeçmiş bulunmaktayım. Milletvekili aday adayı olmasam sorun yaşar mıyım? İleride başka bir kuruma yerleşmem durumunda aday adayı olmamam sorun teşkil eder mi? OHAL döneminde olmamız bu durumları etkiler mi?

Teşekkürler

Cevap

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. Maddesi:

"Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler."

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7. Maddesi:

"Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesi:

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanunun 96. Maddesi:

" Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar."

657 sayılı Kanunun 97. Maddesi:

"Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar."

Seçimlerde aday olan memurlar, 2839 sayılı Kanuna göre istifa ediyor ve 298 sayılı Kanuna göre görevlerine dönüyorlar. Bu durumda kurumların takdir hakkı olmadığından göreve dönmelerini garanti altına alıyorlar. Bu kanunlardaki şartlara uymayanlar ise dönüş garantisini kullanamıyor.

Sorunuzda 2839 sayılı Kanuna göre istifa ettikten sonra aday olmaktan vazgeçtiğinizi belirttiğinizden, göreve dönüşünüzde 298 sayılı Kanun uygulanamayacaktır. Yani memurluğa dönüşünüzün 657 sayılı Kanunun 92. Maddesine göre kurumun takdiriyle ya da ilk defa işe giriş sınavlarıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca istifanız 657'ye göre olmadığından OHAL'de olmamızın durumunuzu etkilemeyeceğini değerlendirdiğimizi de belirtelim.

Bu soru 23,104 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?