Zabıt katibiyim iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir miyim?

15/06/2018 21:43:00
Yazdır

Soru

Merhabalar iyi günler. Ben 4 yıllık fakülteden mezun bir mühendisim. Ancak mesleğimle ilgili alım olmadıgı için ankarada bir kamu kuruluşunda zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Benım sorum katip olarak çalışırken aynı çalıştıgım kurumda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir miyim?

Cevap

6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3. Maddesi:

"İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.

Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını ifade eder."

6. maddesi:

"a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir."

8. maddesi:

" Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir."

Sonuçta iş güvenliği uzmanı olabilecekler:

Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler.

Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları.

Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları.

Teknik öğretmenler.

Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar.

Sorunuza göre zabıt katibi olarak çalışmaktayken amirinizin onayıyla ek görev olarak kurumunuzda iş güvenliği uzmanlığı yapabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 5,116 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR