Advertisement

Geçici görevlendirilen personele idari izinli olduğu süre için harcırah ödenebilir mi?

13/04/2020 11:09:00
Yazdır

Soru

Kronik rahatsızlığım sonucu koronavirüs kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden idari izinliyim. Geçici görevlendirme görevim var. Acaba idari izinli olduğum günler için yevmiye alabilir miyim?

Cevap

Sağlık Bakanlığı ve üniversite sağlık birimleri personeli için farklı düzenlemeler olsa da, koronavirüs sebebiyle verilen idari izinlerin dayanağı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısı ile 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesidir.

2020/4 sayılı Genelgede "Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır." denilmektedir.

Genelgede yer alan hükmün, idari izin kullanımı sebebiyle kamu personelinin kadro ve pozisyonlarına bağlı mali haklarında bir kesintiye gidilemeyeceğini, ancak ilgili mevzuatında özel bir düzenleme yapılmadığı sürece, fiilen yapılan çalışma karşılığı olarak öngörülen ödemelerin bu kapsama girmediğini değerlendirmekteyiz. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemeleri konusunda Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Harcırah Kanunun 14. maddesinde göre geçici görev yolluğu ödenecek haller sayılmış olup bunlardan en yaygın olanı, "kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere" yapılan gündelik ödemesidir. Kronik rahatsızlık sebebiyle idari izinli sayılan kişi için, "kurumlara ait bir vazifenin ifası" söz konusu olamayacaktır.

Diğer taraftan, Harcırah Kanununun 19. maddesinde, "Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemiyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez." denilmektedir. Kanunun 42. maddesinde ise, geçici görevlendirme sebebiyle ödenecek gündelikler için azami süre sınırı getirilmiş, geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermelerin bu süreleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olmayacağı hükme bağlanmıştır.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 31.12.2019 tarihli bir görüşünde fiili çalışmaya vurgu yaparak geçici görevle görevlendirilen personele yıllık izinli olduğu sürelerde harcırah ödenemeyeceğini ifade etmiştir.

Sonuç olarak, "kurumlara ait bir vazifenin ifası" karşılığında ödenmesi gereken geçici görev yolluğunun idari izinli sayılan süreler için ödenemeyeceğini düşünmekteyiz.

Bu soru 5,955 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.