Taşeronların kadroya geçirilmesinde komisyonlarda görev alanlara ücret ödenir mi?

01/07/2018 18:24:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Taşeron işçilerin kadroya geçişleri sürecinde 696 sayılı KHK kapsamında Tespit Komisyonu ve/veya Sınav Komisyonu üyesi olarak görevlendirilen memurlar, komisyon üyelikleri nedeniyle herhangi bir ücret almaları gerekmiyor muydu? Bu konudaki görüşünüzü almak istedim.

İyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87. Maddesi:

Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.

146. Maddesi:

"Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz."

375 sayılı KHK'nın geçici 23. Maddesi:

"Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılır."

375 sayılı KHK'da sayılan bu işleri, yönetmeliğe göre kurulan tespit ve sınav komisyonları yürüttü. Ancak 375 sayılı Kanunda bu komisyonlarda çalışanlara herhangi bir ücret getirilmediğini görüyoruz.

Memurlara bir konuda ödeme yapılabilmesi için kanunda açıkça gösterilmesi gerekmektedir.

Sonuçta taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinde oluşturulan tespit, itiraz ve sınav komisyonlarında görev yapanlara bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenemeyeceğini düşünüyoruz.

Bu soru 4,933 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR