3 ve 4 dereceli kadrolara atanmada 68/B hizmet şartı değişti mi?

13/08/2018 21:48:00
Yazdır

Soru

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile, 657'nin 68/B bendine ilave eklenen ; Üst Kademe Kamu Yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi Yüksek öğretim gördükten sonra 5 yıl olarak uygulanacaktır... şeklindi bi ifade geçmektedir oysa ilave eklenmeden önceki hali;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yüksek öğrenim görmüş olması şarttır.

Daire başkanlıkları için 10 yıl gerekliydi . Artık 5 yıl kamu hizmeti ile atama yapılması uygun görülmüştür. şimdi sormak istediğim "c" maddesinde belirtilen 3 ve 4 nolu dereceli kadrolar için 8 yıl olan hizmet süresi 8 yıl olarak aynen devam edecek mi? bu durum sadece 1 ve 2 derece ve üzeri kadrolar için mi 5 yıl olacak şimdiden teşekkürler.

iyi çalışmalar

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi:

"Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır."

703 Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen fıkra:

"Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır."

Yeni kanunla üst kademe yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda derecesine bakılmadan yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl hizmet aranıyor.

Sonuçta, daire başkanı ve denk yönetici kadroları dışındaki tüm kadrolarda eskisi gibi 1. derecede 12 veya 10 yıl, 3 ve 4. derecede 8 yıl hizmet sürelerinin aranacağını düşünüyoruz.

Bu soru 11,301 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR