Taşerondan kadroya geçenlerin başka birimlerde görevlendirilmesine yasal bir engel var mı?

29/08/2018 10:59:00
Yazdır

Soru

SAYIN YETKİLİ,

Bilindiği üzere bazı okullarımızda, iş gören büro ve teknik personel sıkıntılarımız vardır. Bunu bir nebze azaltabilmek içinde; taşeron firmalardan kamuya atanan, sürekli İşçi ve güvenlik elemanı statüsünde çalışan personel içindeki, liyakat ve ehliyet sahibi becerikli ve lise ve yüksekokul üniversite mezunu olan personeli, idari birimlerde, bürolarda kendi istekleri ile görevlendirebilir miyiz? Bunun yasal sakıncası var mıdır?

Açıklamalar,

1)Güvenlik İşleri; İdari İşler Birimi Görev tanımı içinde yapılan hizmetlerdendir.Bu hizmet beş güvenlik personeli ve bir Güvenlik amiri olarak toplam altı kamu personelinden oluşmaktadır. Bağlı oldukları, bir idari işler birim sorumlusu ve bir güvenlik amiri olmak üzere 2 personeldir. Bir sorumlu fazladır. Güvenlik amirini büro ya çekilerek, kendi rızası da alınarak," İdari İşler birim Sorumlusu" olarak görevlendirebilir miyiz? Hem idari işlerdeki hem güvenlik personelinden sorumlu olur kurumun bir personel sıkıntısı giderilir.

2)Taşeron temizlik işçisi iken, Sürekli İşçi kadrosuna alınan personelimiz içinden yönetimimizce uygun gördüklerimizi kendi istekleri ile bürolarda görevlendirebilir miyiz? Selam ve dua ile.

Cevap

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin taşeron personelin işçiliğe geçtiği geçici 23. Maddesi:

"Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz."

Yukarıdaki kanunda, taşerondan sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edileceği düzenlenmiş. Kişilerin ihale sözleşmesinde belirtilen işlerden başka işleri yürütmesinin kanuna uygun gözükmediğini düşünüyoruz.

Bu soru 10,161 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR