Üniversite Akademik Personel Kadroları Arasındaki Geçişler

20/03/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

Aralık 2003 tarihinde A üniversitesinde uzman kadrosunda çalışırken doktoramı tamamladım ve başka bir üniversiteye yardımcı doçent olarak geçtim. Şu an ailevi nedenlerle eski üniversite dönmek istiyorum. Bu mümkün müdür?

Cevap

2914 sayılı Kanunun Uygulanacak diğer kanun hükümleri düzenleyen 20'nci maddesinde; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakillerini düzenleyen 74'üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, durumunuza uygun bir kadroya naklen geçmenizin mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Ancak, 2003/42 nolu Başbakanlık Genelgesi gereğince acil ve zorunlu hallerde Başbakanlıktan izin alınarak naklen geçiş yapılabilmektedir.

Bu soru 9,731 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.