Başka kurumda kimyager kadrosuna görevlendirilebilir miyim?

08/09/2019 18:42:00
Yazdır

Soru

Bir üniversitede bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktayım. Kurumlararası geçici görevlendirme ile (703 ve 375 SKHK Ek 25. Madde) KİMYAGER olarak başka bir kurumda geçici görevlendirme mümkün müdür?

Cevap

375 sayılı KHK ek25. Madde:

"Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.

Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir."

Başka kurumda kadroya görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekiyor.

Sonuçta görevlendirileceğiniz kurumun unvan değişikliği yönetmeliğinde yer alan kimyager kadrosuna asaleten atanma şartlarını (hizmet süresi, öğrenim gibi) taşıyorsanız görevlendirilebileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 3,755 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR