Kurumlar arası geçici görevlendirmelerde onay makamı hangisidir?

19/09/2019 06:02:00
Yazdır

Soru

Merhaba, bir kurumda idari büro görevlisi olarak çalışmaktayım. 3 mayısta yayımlanan Kurumlararası Geçici Personel Görevlendirilmesi Yönetmeliği gereği başka bir kurumda, kadroya görevlendirilme yapılırsa emsal memur haklarından yararlanılacağı yazıyor. Kurumuma bu konuda görevlendirme yapılıp yapılmayacağını sorduğumda, teknik personel görevlendirmesinin sadece Bakan onayı ile yapılabileceği söylendi. Bu konunun dayanağı nedir? Teşekkür ederim.

Cevap

375 sayılı KHK ek 25. Madde:

"Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir.

Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir."

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği:

"MADDE 8- (1) Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül eder. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilir."

Yönetmelikte teknik personel için özel bir hüküm bulunmuyor. Yönetmeliğe göre tüm personel için geçici görevlendirme muvafakat, talep ve görevlendirme yazılarının onay makamlarının bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticiler olduğu anlaşılıyor.

Ancak bakanların veya en üst yöneticilerin bu yetkilerini alt makamlara devredebilmesi de mümkün gözükmektedir.

Bu soru 7,776 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR