Advertisement

Süt izni kullananlar ile kronik hastalığı olanlar, 12 günlük izinden yararlanabilecek mi?

14/03/2020 14:22:00
Yazdır

Soru

1. Corona virüsü ile ilgili Cumhurbaskanliginca yayimlanan 12 günlük idari izin genelgesinde belirtilen " yasal süt izni kullananlar" cümlesi 657/104-F ' ye göre yarım gün çalışma hakkını kullananları kapsar mı? Yani bu maddeye göre yarım gün çalışanlar yasal süt izni kullanıyor sayılır mı?

2. Merhabalar ben kronik hepatit b hastasiyim. Raporlu ilaç kullanıyorum devlet memuruyum. Acaba idari izin benim için de geçerli midir?

Cevap

Soru

Cevap

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

.....

Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.

Devlet memurlarının süt izni hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104/D maddesinde düzenlenmiştir. Süt iznine; adı, süresi ve kullanım esasları aynı olmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinde de yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 104/D maddesine göre kadın memura, cocugunu emzirmesi icin dogum sonrası analık izni suresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda gunde uc saat, ikinci altı ayda gunde birbucuk saat sut izni verilmekte, sut izninin hangi saatler arasında ve gunde kac kez kullanılacagı hususunda kadın memura tercih hakkı sunulmaktadır. Bu hükme göre süt izni 8 haftalık doğum sonrası analık izninin bitiminde başlamakta ve 12 ay boyunca devam etmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan aynı mahiyetteki düzenlemeden hem 4/B sözleşmeliler hem de mevzuatında 4/B ye atıf yapılan sözleşmeli öğretmen, sağlık personeli, mahalli idareler sözleşmeli personeli gibi geniş bir grup yararlanmaktadır.

657 sayılı Kanunun 104/F maddesinde ise, "Dogum sonrası analık izni suresi sonunda kadın memur, istegi halinde cocugun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde baslamak uzere ayrıca sut izni verilmeksizin birinci dogumda iki ay, ikinci dogumda dort ay, sonraki dogumlarda ise altı ay sureyle gunluk calısma suresinin yarısı kadar calısabilir. Cogul dogumlarda bu surelere birer ay ilave edilir. Cocugun engelli dogması veya dogumdan sonraki on iki ay icinde cocugun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu sureler on iki ay olarak uygulanır..." hükmü yer almaktadır. Süt izni ile bu fıkrada yer alan iznin başlangıç süresi aynı olup, süt izni 12 ay devam ederken bu izin normal şartlarda çocuk sayısı dikkate alınarak azami altı ay kullanılabilmekte, bu süre boyunca ayrıca süt izni kullanamamaktadır. Azami altı aylık sürenin bitiminde 104/F de yer alan ücretli yarı zamanlı çalışma sona ermekte, memur normal mesaisine dönmekte ancak altı ay boyunca günde bir buçuk saat süt izni hakkından yararlanmaktadır. 4/B'li sözleşmeli personel ile Devlet memurlarının doğuma bağlı izin hakları aynı olmakla birlikte 104/F de yer alan iznin karşılığı 4/B Esaslarda yer almamaktadır. Belirtilen izin hakkından sözleşmeli personelin yararlanması mümkün değildir.

İdari izne ilişkin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısında yasal süt izni kullananların da 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir. Yasal süt izni bebeğini rahat bir şekilde emzirebilmesi için verilen bir izin olup, emzirme eylemi 104/F maddesinde yer alan ücretli yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan anne için de söz konusudur. Ayrıca azami altı aylık ücretli yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan memur bu süre sonunda günlük bir buçuk saat süt izninden yararlanmaya devam edecektir.

İdari izne ilişkin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısında yer alan ve idari izin kullanabilecek bir diğer grup ise kronik hastalığı olan kamu görevlileridir. Kronik hastalıklar suregen karakterli, uzun ve yavas seyirli, bireyin yasam kalitesini olumsuz etkileyen, tedavisi ileri uzmanlık gerektiren, komplikasyonları ölümcül seyredilebilen veya sakatlıga yol acabilen, izleme ve tedavileri yuksek maliyetli hastalıklardır. Bu hastalıkların listesine Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan listeden (EK-1/A) ulaşılabilir. Tıklayınız. Söz konusu listede kronik viral hepatitler de yer almaktadır.

Sonuç olarak,

1. 657 sayılı Kanunun 104/F fıkrası kapsamında doğum sonrası çocuk sayısına göre 2, 4 veya 6 aylık ücretli yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan memurların,

2. Kronik hepatit B ve SUT eki listede sayılan diğer kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin,

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısında yer alan 12 günlük idari izin hakkından yararlanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu soru 24,468 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR