Advertisement

11 yaşında ağır engelli çocuğu olan anneye idari izin verilir mi?

07/04/2020 11:31:00
Yazdır

Soru

İstanbul'da devlet üniversitesinde çalışıyorum ve 11 yaşındaki kızım kalp ve akciğer rahatsızlığı var ve yüzde 99 oranında engelli. Engelli çocuğu olan annelerin salgın sürecinde idari izinli sayılma hakkı var mı?

Cevap

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısı ile 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alındığında, yaşadığımız salgın hastalık sürecinde idari izin kullanan kamu personeli üç grupta toplanabilir.

. İlk grup; hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı gruplar, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)

. İkinci grup; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlar (Sağlık Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlarının sağlık birimlerinde görevli personel hariç). Bu gruptakilerin idari izinli sayılabilmesi kurumların takdirine bırakılmıştır.

. Üçüncü grup; esnek çalışma kapsamında dönüşümlü çalışan personelden fiilen göreve gelmeyenler,

Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık birimlerinde görev yapan personelden okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personele ise talepleri halinde yıllık izin verilebilmektedir.

İdari izin kullanılmasında personelin statüsü farketmemektedir. Her statüdeki kamu personeli yukarıdaki gruplardan birine girmesi halinde idari izinli sayılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ise sağlık hizmeti sunulan birimlerde görevli personel için farklı bir izin düzenlemesi yapmıştır. Ancak, çocuğu engelli olan personel yukarıda sayılan hiçbir gruba dahil olmadığından idari izinli sayılması mümkün görünmüyor.

Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3. maddesine göre mecburi ilköğretim çağının 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsadığı dikkate alındığında 11 yaşındaki bir çocuk ilköğretim çağında bulunmaktadır.

Sonuç olarak, ilköğretim çağında olan ve fiili imkansızlık nedeniyle ilköğretime devam edemeyen engelli çocuğu sebebiyle üniversite sağlık birimleri dışındaki diğer birimlerde görevli kadın personele çocuğun ilköğretime devam ettiği kabul edilerek idari izin verilebileceğini; üniversite sağlık birimlerinde görevli kadın personele ise talepleri halinde yıllık izin verilmesinin mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz. Kamu kurumları takdir haklarını bu şekilde kullanabilir.

Bu soru 8,951 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR