Advertisement

Yakını koronavirüse yakalanan kamu çalışanı idari izin kullanabilir mi?

01/04/2020 15:08:00
Yazdır

Soru

Sürekli işçimizin oğlu covid-19 virüsüne yakalanmış işçimizde idari izin talebinde bulunuyor, idari izin verilebilir mi ki bence verilir ancak buna bir dayanak gerekiyor yardim edebilir misiniz?

Cevap

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısı ile 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alındığında, yaşadığımız salgın hastalık sürecinde idari izin kullanan kamu personeli üç grupta toplanabilir.

. İlk grup; hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı gruplar, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)

. İkinci grup; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlar (Sağlık Bakanlığı personeli hariç). Bu gruptakilerin idari izinli sayılabilmesi kurumların takdirine bırakılmıştır.

. Üçüncü grup; esnek çalışma kapsamında dönüşümlü çalışan personelden fiilen göreve gelmeyenler,

İdari izin kullanılmasında personelin statüsü farketmemektedir. Her statüdeki kamu personeli yukarıdaki gruplardan birine girmesi halinde idari izinli sayılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ise Cumhurbaşkanlığından aldığı yetkiye istinaden farklı bir izin düzenlemesi yapmıştır. Ancak, çocuğuna COVID-19 teşhisi konulan personel yukarıda sayılan hiçbir gruba dahil olmadığından idari izinli sayılması mümkün görünmüyor.

Diğer taraftan yakınlarından birine COVID-19 teşhisi konulan kamu personelinden, 657 sayılı Kanuna tabi olanlar söz konusu Kanunun 105. maddesi kapsamında; 4/B sözleşmeli personel, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesi kapsamında aylık, özlük hakları ve ücretlerine dokunulmaksızın bu maddelerdeki usul ev esaslar çerçevesinde refakat izni kullanabilecek, işçiler ise 5620 sayılı Kanunun ek 1. maddesi kapsamında istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin alabilecektir.

İşçiler bakımından ayrıca işyeri için yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine de bakılması gerekmekte olup, burada da hüküm yoksa işçi statüsünde görevli personele koronavirüse yakalanan çocuğu için sadece ücretsiz izin verilebilecektir.

Bu soru 23,512 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR