1 Haziran sonrası kimler idari izinli sayılacak?

30/05/2020 20:49:00
Yazdır

Soru

1) Merhaba, ben covid-19 pandemisi nedeniyle hastalığımdan dolayı idari izindeydim. Bildiğiniz gibi idari izinler ve esnek çalışma 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Şu ana kadar kurumdan dönmem adına herhangi bi bilgilendirme almadim. Kurumlar mı degerlendirecek dönüşü? Yoksa idari izinliler hala mı izinde?

2) ... PTT Başmüdürlüğü kronik rahatsızlığı olan personelini geri çağırdı. 2020/8 sayılı Genelgeye rağmen çağırabilir mi?

Cevap

Kamuda idari izinlerin dayanağı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısı ile 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiydi.

2020/4 sayılı Genelge 29 Mayıs 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 1 Haziran 2020 itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün Metin KIRATLI imzalı 29 Mayıs 2020 tarihli ve 19279 sayılı yazısı ile de aynı Genel Müdürlüğün 12362 sayılı yazısı 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırıldı.

Mevcut durumda pandemi sürecinde kullanılan idari izinlerin dayanakları yürürlükten kalkmış durumda. 2020/8 sayılı Genelge ise idari izinlerin kapsamını geçmiştekine göre daraltmış bulunuyor. Yeni Genelgeye göre, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılmaya devam edecek. MİT Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı personeli Genelge kapsamı dışında bırakıldı. Her iki kurum kendi personeli için farklı idari izin uygulamasına gidebilecek. Genelgeye göre idari izinli personel izinsiz olarak görev mahallinden ayrılamayacak ve çağrıldıklarında görevlerinin başına dönecek.

1 Haziran 2020 öncesi dönemde idari izinli sayılan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlar esnek çalışma kapsamında dönüşümlü çalışan personelden fiilen göreve gelmeyenlerin idari izni 1 Haziran itibarıyla sona erdi.

Bir diğer farklılık ise 12362 sayılı yazıda "Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)" ifadesi kullanılırken son Genelgede "Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlar" idari izinli sayılmakta. Kronik hastalıkların neler olduğuna ilişkin belirsizliği gidermek adına ilk süreçte Sağlık Uygulama Tebliği eki Listede yer alan hastalıkların kronik hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Sağlık Bakanlığınca idari izinli sayılacak personele özgü yeni bir kronik hastalık listesi yayımlanmadı. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin KIRATLI'nın twitinden öğrendiğimiz kadarıyla "sadece e-nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanlar" idari izinli sayılacak.

Yeni bir liste yayımlanmamış olmakla birlikte Sağlık Bakanlığının kronik hastalık olarak kabul ettiği hastalıklara haberimizde yer verdik. Ancak kronik hastalıklar konusu hala netlik kazanmış değil. Bu aşamada Sağlık Bakanlığınca bir hastalık listesi yayımlanarak listede yer alan hastalığı bulunanların idari izinli sayılması hem personelin hem de idarelerin işini kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak kronik hastalığı olan personelin idari izni 1 haziran sonrasında da devam edecek. Sağlık Bakanlığı yeni bir liste yayımlar ise bu listede yer alan hastalığı olanlar, yoksa E-Nabız sisteminde kronik hasta olduğu kayıtlı olanlar kronik hasta kabul edilecek. Genelgede idari izin kullananların çağrıldıklarında göreve gideceği belirtildiğinden, mesaiye çağrılan personelin görev başında olması gerekecek. Ancak bu süreçte kronik hastaların idari izinli sayılması kural, mesaiye çağırma ise istisna olduğundan kurumların kronik hastalığı olan tüm personeli göreve çağırması Genelge ile verilen bir hakkı ortadan kaldıracak ve idari izinle varılmak istenen amaca aykırı olacaktır.

Bu soru 83,615 defa okundu. 33 Yorum yapıldı
YORUMLAR