Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4055/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 21:11

Sağlık'ta idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenir mi?

11/05/2020 16:39:00
Yazdır

Soru

Merhaba, Sağlık Teknikeri olarak görev yapmaktayım. Kurumumuzda Esnek çalışma kapsamında bu ay 40 saat eksik çalışıyoruz. Ayrıca Umke personeli olduğum için nöbet izinlerinde Umke görevlerine gidiyorum. Umke kapsamında almam gereken nöbet ücretlerinden eksik çalıştığım kısım kesilir mi? Yoksa boş olan günler idari izinli sayılıp herhangi bir kesinti yaşamaz mıyım?

Cevap

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "İdari İzinli Sayılanlara Nöbet Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği" konulu görüş yazısına göre;

"22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Covid-19 salgınının ülkemize yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerine yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari seviyede personelin bulundurulması kaydıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, bu kapsamda dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacakları, bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit oldukları, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olduğu, idari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacakları ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda oldukları belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Çalışma saatleri" başlıklı 99'uncu maddesinde, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat belirlenmiş, bu sürenin Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenleneceği kurumlar ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma saatlerinin tespit edilebileceği öngörülmüştür.

Aynı kanunun " Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında da "Memurların Yürüttükleri Hizmetin Özelliklerine Göre Bu Madde Uyarınca Tespit edilen Çalışma, Saat ve Süreleri İle Görev Yerlerine Bağlı Olmaksızın Çalışabilmeleri Mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmü getirilmiştir.

Yine aynı kanunun Ek 33'üncü maddesinde " Yataklı Tedavi Kurumları, Seyyar Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen Memurlar ile Sözleşmeli Personele İzin Suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (Nöbet Süresi Kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) nöbet ücreti ödenir" hükmü öngörülmüştür. Bu Hükme göre nöbet ücreti ödenebilmesi için diğer şartlar yanında çalışmanın " Haftalık Çalışma Süresi Dışında" olması ve "bu nöbet Karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmemesi gerekmektedir.

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ise Covid-19 Salgınıyla mücadele kapsamında, salgının yayılımının azaltılması gayesiyle istihdam biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara esnek çalışma imkanı tanımış olup esnek çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit oldukları ve esnek çalışma yöntemlerin faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olduğu ve amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacakları ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda oldukları belirtilmiştir. Dolayısıyla dönüşümlü veya uzaktan çalışma sebebiyle görev yerinde bulunmadıklarından idari izinli sayılanların idari izinli sayıldıkları bu süreler, fiilen çalışılmış sayılan ve haftalık çalışma süresine dahil olan sürelerdir. Genelge kapsamında idari izinli olunan günde, günlük çalışma süresinin bitimini takiben tutulan nöbet süresi de aynı gün fiilen çalışılmış gibi 657 sayılı Kanunun Ek 33'üncü maddesi kapsamında, haftalık çalışma süresine ilaveten yapılan çalışma olmaktadır.

Ek 33'üncü maddeye göre; asıl olan nöbet karşılığında izin kullandırılmasıdır. Nöbet Tutan Personel de Genelge kapsamında idari izinli olmakla birlikte, bu izin tutulan nöbetten kaynaklanmadığından dönüşümlü çalışma yoluyla haftalık çalışma süresine tamamlayan personele, tuttuğu nöbet karşılığında nöbet ücreti ödenmesine devam edilmesi gerekecektir."

Bu Durumda; Cumhurbaşkanı 2020/4 Genelge kapsamında İdari izin süresince, haftalık çalışma süresini tamamlamış olacağınızdan ve bu izin, tutulan nöbetten kaynaklanmadığından dolayı, idari izin süresince yapılan çalışmalar karşılığı nöbet ücretini almaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
15.11.20214 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?
24.03.2021Unvanı değişen memura atandığı tarihten geçerli olarak bu unvanın aylığı ödenir mi?
25.10.2020Derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenmeli?
25.06.2020Sınav kazanıp unvanı değişen memurun maaşı düşer mi?
14.05.2020Sağlıkta çalışan işçiler de pandemi ek ödemesini alır mı?
11.05.2020Sağlık'ta idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenir mi?
10.02.2020Özel kalem müdürünün maaşı ne kadardır?
27.01.2020Aynı unvanlı personele farklı tutarda sosyal denge tazminatı ödenebilir mi?
24.11.2019Sözleşmeli personelin 4B fazla çalışma izni
23.11.2019Bölge ek tazminatı üst öğrenime mi kadroya göre mi verilir?