Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4134/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:53

Biyoloji mezunu olan sağlık personeli hangi ek göstergeden yararlanır?

29/01/2021 12:02:00
Yazdır

Soru

2/1 laboratuvar teknikeri kadrosundayım. Biyoloji lisans mezunuyum intibakım yapıldı. Ek göstergemin ne olması gerekiyor?

Cevap

Biyolog kadro unvanı Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2 Mart 2009 tarihli ve 6381 sayılı yazısında Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı ifade edilmektedir.

Devlet memurlarının yararlanacakları ek göstergeler 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde düzenlenmiştir. Ekli I sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün (a) bendinde sayılan kadrolarda bulunanların 1. derecede 3600 ek göstergeden, (b) bendinde diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerinin 1. derecede 3000 ek göstergeden yararlanacağı, (c) bendinde ise bu sınıfa dahil olup, sağlık bilimleri dışında diğer yükseköğrenim kurumlarından mezun olanların 1. derecede 2200 ek göstergeden yararlanacağı belirtilmiştir. Buna göre Biyolog kadrosunda görev yapan Devlet memuru 1. derecede 3600 ek göstergeden yararlanacaktır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 7 Aralık 2007 tarihli ve 2005/2 E., 2007/1 K. sayılı kararında özet olarak Devlet memurlarının fiiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan dikkate alınarak ek göstergeden yararlanamayacaklarına hükmetmiştir.

Danıştayın söz konusu Kararı uyarınca, öğrenim durumu itibarıyla biyolog unvanını ihraz eden bir memurun 3600 ek gösterge rakamından yararlanabilmesi için biyolog kadrosuna atanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki personelin ek göstergelerinin yer aldığı bölümün (b) bendinde "sağlık bilimleri lisansiyerleri" ile (c) bendinde "yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları" için kadroya atanma şartı aranmamış, sadece mezun olma koşulu getirilmiş olup, bu çerçevede kadroları sağlık hizmetler sınıfında olan ve 1 inci dereceli kadrolarda bulunan; sağlık bilimleri lisansiyerlerinin 3000 ek göstergeden, diğer yüksek öğrenim mezunlarının ise 2200 ek göstergeden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Örneğin, sağlık teknikeri kadrosunda bulananlar, sağlık bilimleri lisansiyeri olması halinde, kadroya atanma şartı aranmaksızın 2200 ek gösterge yerine (b) bendinde belirtilen 3000 ek göstergeden yararlanacaktır.

Sonuç olarak; 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin "Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (b) bendindeki ek göstergelerden kadroya atanma şartı aranmaksızın sağlık bilimleri lisansiyerlerinin yararlanabileceği ve biyoloji bölümü mezunlarının da sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığı dikkate alındığında; bu durumdaki önlisans mezunu sağlık personelinin 1. derecede 3000 ek gösterge rakamından yararlanacağını değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
22.02.2021Şube müdürü önceki görevine dönerse hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?
29.01.2021Biyoloji mezunu olan sağlık personeli hangi ek göstergeden yararlanır?
03.11.2019KİT sözleşmeli mühendis şube müdürü olursa ek göstergesi nasıl olur?
27.09.2019Uzman jandarmayken istifa ettim, 3000 ek göstergeden faydalanabilir miyim?
18.07.2019Teknisyen, iki bölüm bitirirse maaş unsurları nasıl değişir?
17.07.2019Öğretmenken şube müdürü oldum başka kuruma geçersem ek göstergem değişir mi?
22.12.2018Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı mühendislik bitirirse mali hakları ne olur?
29.10.2018Önceki kadromun ek gösterge artışından yararlanabilir miyim?
06.06.2018Mühendislik bitirdim ama tekniker kadrosundayım 3600 açıklamasından sonra ek göstergemde değişiklik olacak mı?
10.04.2018Programcıyım ek göstergem yanlış mı hesaplanıyor?