Doçent özel dersanede ücretli çalışabilir mi?

05/09/2005 23:12:00
Yazdır

Soru

Sayın editör, benim sizlerden bir ricam var,şöyle ki: halen bir üniversitede Doç.Dr olarak görev yapmaktayım. Hafta sonlarında özel bir dersanede ücretli derse girmek istiyorum. Bu hususta beni kanun ve yönetmeliklere göre aydınlatabilirseniz şimdiden çok teşekkür ederim. saygılarımla

Cevap

2547 sayılı Kanunun Çalışma esaslarını düzenleyen 36'ncı maddesinde; " a. Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı veya kısmi statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar: (1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar; Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerdeücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler...." hükmü yer almaktadır.

Ancak, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 21'inci maddesinde; "....İhtiyaç halinde, resmi öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez. Öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına da, haftada sekiz saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verilebilir..." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde yukarıda yer verilen şartlarda özel dersanelerde kurumunuzun izniyle derse girmeniz mümkündür.

Bu soru 10,332 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR