Vekil memur doğum izninden yararlanabilir mi?

25/12/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86. maddesi gereği açıktan vekil atananlara memurların doğuma bağlı mazeret izinleri var mıdır?Bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ncı maddesinde dolu ve boş memur kadrolarına kurum içinden ve açıktan vekil atanabileceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır. 175 inci madde de ise vekalet ücretinin ödenmesine ilişkin olarak düzenlemelere yer verilmiştir. Anılan maddenin son fıkrasında "Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir." denilmektedir.

Mezkur Kanunun 104 üncü maddesinde "A) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.
B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.
C) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.
Ç) Yukarıda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.
Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.
Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.
Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükmü uyarınca boş memur kadrosuna açıktan vekil olarak atananlara 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde düzenlenen mazeret izinlerinden faydalanması gerektiği, bu itibarla da doğum yapan vekil memura doğuma bağlı mazeret izinlerinin verilmesinde yasal bir engel bulunmadığı tarfımızca değerlendirilmektedir.

Bu soru 21,339 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam