Açıktan vekil memur olarak atanan kişinin maaş unsurları

05/04/2007 12:26:00
Yazdır

Soru

Değerli Memurlar net çalışanları; Ben Memur maaşlarını yapmaktayım. Daha önce Vekil memur maaşı hiç yapmamıştım ve vekil memur maaşları hakkında hiç bir bilgimde yok. Şu anda çalışmış olduğum kuruma 3 Adet Teknik Hizmetler Sınıfı kadrosunda 3 adet vekil mühendis göreve başladı. Sormuş olduğumuz, Yetkili kişiler ve buna benzer vekil memur çalıştıran yerler vekil mühendis arkadaşların l. dereceden 3600 ek gösterge ile maaş alan teknik kadrolu mühendisin haklarından yararlanacağını söylediler. Ayrıca bu arkadaşlar diğer Teknik kadroda bulunan Mühendis arkadaşlar gibi Üç ayda bir ödemiş olduğumuz EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATIN' DAN da yararlanabilirler mi? Şimdiden teşekkürler.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 maddesinde vekâleten atanmaya ilişkin düzenlemeler yer verilmiştir. Vekalet Görevinin Fiilen Yapılması Şartı başlıklı 174 üncü maddesinde "Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır." ve vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler başlıklı 175 maddesine "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.
88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.
Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir."
hükmü yer almaktadır.

Buna göre açıktan atanan bir personelin vekalet aylığına ilişkin şunlar söylenebilir:

1- Açıktan vekil olarak atananlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin 2/3 verilecektir. Bu da, vekalet ettiği derecenin birinci kademesinin gösterge puanı ile ek gösterge puanının aylık katsayı ile çapımı sonucu bulunacak rakamın 2/3'ü olarak hesaplanacaktır.

2- Açıktan vekil atananlara Mezkur 175 inci maddenin son fıkrasında yer alan "Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir."hükmü uyarınca işlem yapılması gereklidir.

3- Açıktan vekil atan memurların zam ve tazminatları, vekil olarak atanılan kadro derecesi esas alınmak suretiyle hesaplanmalıdır. Kişi 5 inci dereceye vekaleten atanıp zam ve tazminatları(yan ödemeleri) birinci dereceden hesaplanması yasalara aykırıdır. Bunu tersi olan kişi 3 dereceye atanıp kişinin maaşı ve zam ve tazminatlarının (yan ödemeleri) 5 inci derece üzeninden hesaplanması da kanuni değildir.

Bu soru 43,855 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam