Yol izni nedir? Uygulaması var mıdır?

29/06/2007 15:02:00
Yazdır

Soru

İzinler ile ilgili 657 sayılı kanunun 102.maddesinde gidiş+geliş olmak üzere en fazla 4 gün süreyle yol izni verilebilmektedir. Yol izni verilebilmesi için; uzaklığın en az kaç km. veya kaç saat olması gerekmektedir?

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı devlet Memurları Kanunun yıllık izin başlıklı 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.
Yıllık izinlerin uygulamasına yönelik olarak Devlet Memurları Kanununu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Bu Tebliğler:
62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

Yıllık izin ve kullanılması sırasında gidiş ve dönüş için idarenin takdiri ile verilen ikişer günlük yol süresinin verilmesinde bir kritere mevzuatta rastlanılmamıştır. Bir başka deyişle madde metninde geçen zorunlu hallerin neler olduğuna dair yapılan bir belirleme bulunmamaktadır.

Ancak kurumsal mevzuatta yani iç genelgelerde konuya ilişkin düzenlemeler bulunabilir. İdare takdirini kamu yararı ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kullanmak zorundadır.

Bu soru 79,476 defa okundu. 23 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?