18 ay Bağ-Kur kaydı bulunan ve 1998 yılında uzman jandarma olan kişi ne zaman emekli olur?

30/06/2008 00:42:00
Yazdır

Soru

Ben 02.01.1978 doğumluyum. 25.05.1996 tarihinde bağkur kaydı yaptırarak 18 ay pirim ödedim. Bağkurdan terk tarihim 28.12.1997 dir. Bu arada askeri okulu kazandım. Okula 18.08.1997 yılında girdim. 30.08.1998 yılında da 3466 sayılı kanuna tabi mezun olarak göreve başladım ve halen aktif olarak göreve devam etmekteyim.

1. Benim bağkurda geçen süre hizmet birleştirmesi yapılması halinde bana ne gibi faydası bulunacaktır.

2. Maaşlı ve maaşsız emekliliği hizmet birleştirmesi yapıldıktan sonra ne zaman hak edeceğim.

sorumla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. iyi çalışmalar.

Cevap

Verdiğiniz bilgilere göre;

30.08.1998 tarihinden itibaren 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olarak halen görev yaptığınız,

18 ay Bağ-Kur'lu hizmetinizin bulunduğu,

1 yıl okul sürenizin bulunduğu,

anlaşılmaktadır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 205 inci maddesinde erkek iştirakçilerin 25 hizmet yıllarını doldurmaları ve tabi oldukları yaşlarını da tamamlamaları şartıyla emekli aylığına hak kazanılacağı, fiili hizmet süresi zammına müstehak olanların ise tabi oldukları yaşlardan toplam fiili hizmet süresi zamlarının tamamının düşüleceği ve bu suretle emekli olacağı tarihin bulunacağı, belirtilmiştir.

Durumunuzun 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bağ-Kur'lu sürenizin birleştirilmesi 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesine göre hesaplanacak olan yaşın tespiti ve 25 hizmet yılınızı tamamlanması yönünden lehinize olacak bir durumdur. 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesi metni aşağıya alınmıştır.

"5434 S.K. Geçici Madde 205 ? (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
b) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,
d) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,
e) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,
f) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,
g) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,
h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,
i) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,
j) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,
k) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,
l) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,
m) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,
n) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,
o) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,
p) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,
r) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,

Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.

Emekli olacağınız yaş:

Verdiğiniz bilgilere göre; 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.05.2002 tarihi itibariyle toplam hizmetiniz;

- 3 yıl 9 ay 3466 sayılı Kanuna tabi olarak geçen hizmetiniz,
- 3 yıl 9 ay sürenize karşılık 11 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammınız, (3466 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü)
- 1 yıl okul süreniz,(Hizmet olarak değerlendirildiği varsayılarak)
- 1 yıl 6 ay Bağ-Kur'lu süreniz

olarak toplamı 6 yıl 4 ay 8 gün süre olmaktadır.

25 hizmet yılınızı tamamlayacağınız tarihe kadar geçen sürede hak edeceğiniz fiili hizmet süresi zammı toplamı da değerlendirmeye tabi tutulmak üzere yukarıda maddede yer alan gruptan ( k ) bendinde yer alan 53 yaş grubuna dahil olduğunuz görülmektedir.

Bu duruma göre; 2.1.1978 doğum tarihiniz esas alındığında 2.1.2031 tarihinde emekli olabileceğiniz, ancak bu tarihten 4 yıl 8 ay yıpranma payınız düşüldüğünde emekliliğe hak kazanacağınız tarihin 2.5.2026 olacağı, anlaşılmaktadır.

25 hizmet yılınızı dolduracağınız tarih ise bu hesaplamalara göre 14.03.2017 tarihi olarak görülmektedir.

Maaşsız emekliliğinizi 14.03.2017 tarihinde,.

Maaşlı emekliliğinizi ise 2.5.2026 tarihinde,

Tamamlayacağınız anlaşılmaktadır.

5434 sayılı Kanunun 205 inci maddesi hesaplamanın bu şekilde olması gerektiğini göstermektedir.

NOT: 3466 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü uzman jandarmaların yaş hadlerinin 56 yaş olduğunu hükme bağlamış, kişiler isterlerse buna göre 56 yaşına kadar görev yapabilmektedirler.

Bu soru 12,866 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?