İstifa eden araştırma görevlisi, Sağlık Bakanlığının tabip ilanına başvurabilir mi?

22/03/2010 12:38:00
Yazdır

Soru

Çok Saygıdeğer Yetkililer;

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.03.2010 tarihinde yayımladığı ''Tam gün yasası kapsamında bakanlığımıza tekrar atanmak isteyen tabip,uzman tabip ve diş tabipleri ile ilgili duyuru'' nun 3.maddesinde-Atanmak istediği unvan dışında başka unvanlarda görev yapmakta iken görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanların atamalarının, atanmak istediği unvan ve branşta C veya D hizmet grubu illerde ihtiyaç bulunan münhal yerlere yapılması-uygun görülmüştür ifadesi yeralmaktadır.Sorum şu:Ben 1 kasım 2007 yılında üniversite hastanesinde araştırma görevlisi olarak görev yaparken görevimden istifa ettim.Yukarda bahsi geçen 3.maddeye istinaden sağlık bakanlığına tabip olarak atanma talebinde bulunabilirmiyim? Saygılarımla

Cevap

5947 sayılı kanunun 17. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 17 ? 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
?GEÇİCİ MADDE 11 ? Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmakta iken 26/5/1995 ile 1/1/2010 tarihleri arasında görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, bu Kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde, açıktan atama izni aranmaksızın, görevden ayrıldıkları ildeki Sağlık Bakanlığına ait kurum ve kuruluşlara, bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde ihtiyaç bulunan münhal yerlere açıktan atanabilirler. Görevlerinden ayrıldıkları yere mazeret sebebiyle atanmış olanlardan talep tarihinde mazereti ortadan kalkmış bulunanlar hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.?"

İlgili düzenlemede de açıkça yer aldığı sürece sadece memuriyettebn istifa kapsama alınmıştır.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığının ilgili maddeye ilişkin duyurusu mart ayı itibariyle yayımlanmıştır. İlanın 3. maddesi şu şekildedir:

"3-Atanmak istediği unvan dışında başka unvanlarda görev yapmakta iken görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanların atamalarının, atanmak istediği unvan ve branşta C veya D hizmet grubu illerde ihtiyaç bulunan münhal yerlere yapılması,"

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekmektedir. Bir ilan hükmü ile kanunun önüne geçmek mümkün değildir. Bu nedenle ilan metninde yer alan ifadeleri "memur dışındaki bir statü" olarak algılamaya imkan bulunmamaktadır. İlan metninde yer alan ifade sadece atanmak istenen unvan dışında başka bir unvanda görev yapanlar kast edilmiştir.

Akademik personel 2914 ve 2547 sayılı Kanuna göre istihdam edilmekte olup, memur sayılmamaktadırlar. Bu çerçevede, üniversitelerde araştırma görevlisi veya benzeri akademik unvanlarda çalışanların bu ilan kapsamında başvuru yapamayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 7,624 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR