Açıktan vekil atanan mühendis kazanç getirici faaliyette bulunabilir mi?

16/05/2013 00:09:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkili, 15 Haziran 2012 tarihinde Belediyenin Bilgi İşlem Müdürlüğünde Vekil Mühendis olarak göreve başladım. Bir müteahhidin elektrik projelerine ücret karşılığı imza atabilir miyim? Ya da kendi adıma ait şahıs şirketi kurabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları başlıklı 86 ncı maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun söz konusu 86 ncı maddesinde; 1- Kurum içinden, 2- Kurum dışında, 3-Açıktan vekil atanması düzenlenmiş bulunmaktadır.

Açıktan vekil olarak atanan devlet memurları için uygulanacak olan münhasır hükümler ücrete yönelik olup, vekalet ücretine ilişkin olarak 175 inci madde de yer almaktadır.

Bu çerçevede, açıktan vekil olarak atanan devlet memurlarına söz konusu hükümler ile 657 sayılı Kanunun diğer hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Yani memur kadrosunda görevli olanların yapamayacakları işleri açıktan vekil olarak atanalar da yapamazlar.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;
1-Açıktan vekil olarak atanmış olan devlet memurları hakkında da kazanç getirici faaliyetlerde bulunma ticaret yapma yasağı bulunmaktadır.

2- Bu sebeple açıktan vekil olarak atanmış mühendisin mesleğini serbest olarak icra etmesi 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde tanınmış olan haklar dışında kazanç getirici faaliyetlerde bulunması mümkün değildir.

Memurların kazan getirici faaliyetleri için bakınız.

Bu soru 12,325 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam