İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu

07/02/2017 09:30:00
Yazdır

Soru

Ben Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edildim. Ancak devlet benim ismimi Resmi Gazetede yayımladı ve şu an tüm internet sitelerinde ismim var. Ben fetöcü değilim. Sadece fatura ödemesini Bank Asya hesabımdan yaptığım için ihraç edildim. Fetöden atılmak gibi bir utancım varken bir de ismim ifşa edildi. 6698 sayılı Kanun uyarınca ismimi yayınlayan web sitelerinin kişisel verilerimi yayınlayarak haklarımı ihlal ettiklerini düşünüyorum. Sizce de kişisel verilerimi yayınlanarak haklarım ihlal edildi mi?

Cevap

Anayasamızın 20 nci maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kişisel verilerin işlenmesinde Anayasa'da öngörülen özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kanunda; kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak, kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmıştır.

Kanunda kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu genel ilkeler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme olarak belirlenmiştir.

6698 sayılı Kanunda kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği kuralı esas alınmıştır. Ancak, Kanunun 5 inci maddesinde kişisel verinin işlenmesinin açık rıza aranmaksızın mümkün olduğu haller arasında "kanunlarda açıkça öngörülmesi" haline yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde çalışmakta iken kamu görevinden ihraç edilmiş olmanız, söz konusu ihraç kararının Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ekinde yer alması, dolayısıyla KHK hükmü olması ve aynı zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiş olması nedenleriyle, isminizin web sitelerinde yayınlanmasının 6698 sayılı Kanunda açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu haller arasında yer alan "kanunlarda açıkça öngörülmesi" kapsamına girdiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle, web sitelerinde isminize yer verilmesinin (kişisel verilerinizin işlenmesinin) 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık içermediği kanaatindeyiz.

Bu soru 48,144 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam