Yetim maaşı alan çocuk 18 yaşını doldurmuşsa ve okumuyorsa maaşı annesine devredilir mi?

09/07/2013 19:23:00
Yazdır

Soru

Yetim maaşı alan çocuk 18 yaşını doldurmuşsa ve okumuyorsa maaşı annesine devredilir mi?

Cevap

Konuyu, Kız ve erkek yetim çocukların yetim aylığı alabilmeleri şartlarını açıklayacağız

BİRİNCİ AÇIKLAMAMIZ;

5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine Göre Kız Ve Erkek Çocukların Yetim Aylığına Hak Kazanması,

İKİNCİ AÇIKLAMAMIZ;

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hükümlerine Göre Kız Ve Erkek Çocukların Yetim Aylığına Hak Kazanması,

1- T.C.EMEKLİ SANDIĞI KANUNU HÜKÜMLERİNDE;

A- KIZ ÇOCUKLARIN YETİM AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI;

a) Hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olanlar veya emekli aylığı aldıktan sonra vefat edenlerin kız çocukları

Evli olmayacak,

Devlet memuru olarak çalışmayacak,

Vefat eden Devlet Memuru anne veya babasının hizmet süresi 10 yıldan fazla ise bu iki şart dışında kesinlikle hiçbir şart aranmamaktadır.

b) Hizmet süresi 5 ila 10 yıl arasında iken vefat edenlerin kız çocukları

Vefat eden anne veya babası her ne kadar 2008 yılı Ekim ayı başından öne Devlet memuru olarak görev yapmış ve bu tarihten önce veya daha sonra vefat etmiş olsun, şayet hizmet süresi 5 ila 10 yıl arasında iken vefat etmiş ise yetim aylığına girecek olan kız çocukların aylığa bağlanması şartları;

Devlet Memuru anne veya babasının hizmet süresi 5 ila 10 yıl arasında iken vefat etmiş ise, bu durumda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen şartlar aranmaktadır, Bu şartlar;

- Yabancı ülkelerde çalışmayacak,

- Devlet Memuru olarak, SSK.lı olarak veya Bağ-Kurlu olarak çalışmayacak,

- Kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almayacak,

- Evli olmayacak,

Bu şartları da taşımak koşuluyla;

- 18 yaşını dolduruncaya bu şartlar aranmadan yetim aylığı alabilirler.

- Ortaöğrenimde öğrenim görüyorsa 20 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık alabilirler.

- Yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık alabilirler.

- Ancak, 25 yaşından önce yükseköğrenimi bitirirlerse, bitirdikleri tarihten sonra aylık alamazlar.

Şayet 18 yaşından sonra veya öğrenimlerinden sonra erkek çocuk olarak yetim aylığı alınabilmesi için çalışma gücünü en az % 60 oranında malul olması da gerekmektedir.

B- ERKEK ÇOCUKLARIN YETİM AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI

Vefat eden Devlet Memuru anne veya babasının hizmet süresi 10 yıldan fazla ise aşağıdaki şartlar erkek çocuklar için aranmamaktadır.

18 yaşını dolduruncaya kadar yetim aylığı alabilirler.

Ortaöğrenimde öğrenim görüyorsa 20 yaşını dolduracakları tarihe kadar alabilirler.

Yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar alabilirler.

Ancak, 25 yaşından önce yükseköğrenimi bitirirlerse, bitirdikleri tarihten sonra aylık alamazlar.

Şayet 18 yaşından sonra veya öğrenimlerinden sonra erkek çocuk olarak yetim aylığı alınabilmesi için çalışamayacak derecede malul olması, ayrıca herhangi bir gelirinin olmaması, yani muhtaç durumda da olması gerekmektedir.

Vefat eden anne veya babası her ne kadar 2008 yılı Ekim ayı başından öne Devlet memuru olarak görev yapmış ve bu tarihten önce veya daha sonra vefat etmiş olsun, şayet hizmet süresi 5 ila 10 yıl arasında iken vefat etmiş ise yetim aylığına girecek olan erkek çocukların aylığa bağlanması şartları;

Devlet Memuru anne veya babasının hizmet süresi 5 ila 10 yıl arasında iken vefat etmiş ise, bu durumda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen şartlar aranmaktadır, Bu şartlar;

- Yabancı ülkelerde çalışmayacak,

- Devlet Memuru olarak, SSK.lı olarak veya Bağ-Kurlu olarak çalışmayacak,

- Kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almayacak,

- Evli olmayacak,

Bu şartları da taşımak koşuluyla;

- 18 yaşını dolduruncaya bu şartlar aranmadan yetim aylığı alabilirler.

- Ortaöğrenimde öğrenim görüyorsa 20 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık alabilirler.

- Yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık alabilirler.

- Ancak, 25 yaşından önce yükseköğrenimi bitirirlerse, bitirdikleri tarihten sonra aylık alamazlar.

Şayet 18 yaşından sonra veya öğrenimlerinden sonra erkek çocuk olarak yetim aylığı alınabilmesi için çalışma gücünü en az % 60 oranında malul olması da gerekmektedir.

2- 2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN SONRA İLK DEFA DEVLET MEMURU OLANLARIN VEFATLARINDA KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARIN YETİM AYLIĞI ALINMASI ŞARTLARI

Bunlarda, kız ve erkek çocukların yetim aylığı alabilmelerinde aynı şartlar aranmaktadır. Bir ayrım bulunmamaktadır.

- Yabancı ülkelerde çalışmayacak,

- Devlet Memuru olarak, SSK.lı olarak veya Bağ-Kurlu olarak çalışmayacak,

- Kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almayacak,

- Evli olmayacak,

Bu şartları da taşımak koşuluyla;

- 18 yaşını dolduruncaya bu şartlar aranmadan yetim aylığı alabilirler.

- Ortaöğrenimde öğrenim görüyorsa 20 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık alabilirler.

- Yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık alabilirler.

- Ancak, 25 yaşından önce yükseköğrenimi bitirirlerse, bitirdikleri tarihten sonra aylık alamazlar.

Şayet 18 yaşından sonra veya öğrenimlerinden sonra erkek çocuk olarak yetim aylığı alınabilmesi için çalışma gücünü en az % 60 oranında malul olması da gerekmektedir.

DUL EŞ VE YETİMLERİN AYLIK ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR;

Sorunuzun cevabı olarak da belirtmek istiyoruz.

Devlet memuru olanların vefatında aylık bağlanmış olan kişilerden birisinin aylıktan çıkması halinde diğer aktif olarak aylık alanların aylık oranlarında değişim olur.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre dul ve yetim aylığı alanların aylık oranları;

Örnek; 1 Eş 1 Yetim aylık alırken oranları Eşin % 60, yetimin % 30 ise, yetim çocuk aylık almadığı durumda eşin aylık oranı % 75 olmaktadır.

Yalnızca eş aylık alıyorsa aylık oranı % 75

Yalnızca eşin kendi aylığı var ise veya Memur emeklisi veya memur olarak çalışıyor ise aylık oranı % 50

Olur.

1 Eş 2 yetim çocuk var ise aylık oranı Eş için % 50, çocuklar için ayrı ayrı % 25 olur.

1 Eş 1 yetim çocuk olduğunda, Eş şayet memur olarak çalışıyor ise veya memur olarak emekli aylığı alıyor ise eşin aylık oranı % 50 olur, çocuğun aylık oranı da bu durumda % 30 olur.

1 Eş 3 Yetim çocuk olursa toplamındaki aylık oranı % 100 olur, Eş yarısını alır, kalan yarısı da çocuklar arasında paylaştırılır.

5510 sayılı Kanuna gore dul ve yetimlerin aylık oranları;

- Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Devlet Memuru, SSK.lı veya Bağkurlu olarak ayrıca yabancı ülkelerede çalışmayan ve bu şekilde çalışmalarından dolayı da aylık veya gelir bağlanmamışsa aylık oranı bu durumda % 75 olmaktadır.

- Çocuklarda da aynı şekilde hem çalışmayacak hem de aylık almayacak durumda iseler her biri için % 25 oranı olmaktadır.

 

Bu soru 75,487 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?