Vakıf üniversitesinden MEB'e öğretmen atatanın hakları

17/02/2015 00:44:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
Farklı vakıf üniversitelerinde toplamda uzman unvanıyla (derslere girmedim akademik kadroda değilim. İdari personel kadrosundayım.) 6 yıllık bir hizmet sürem var(1.Üniversiteden 2 yıl, 2.Üniversiteden 4 yıl olmak üzere).Vakıf üniversiteleri yarı resmi kurumlar olarak geçmekte olduğu için kurumlar arası yer değiştirme işlemlerinde olduğu gibi muvafakat belgesi doldurmalı mıyım? bu belgeyi doldurmak işime yarar mı?

Çalıştığım kurum bana bu durumlarda görev yazısı yazıp verdiklerini ancak istemem durumunda muvafakat belgesi verebileceklerini söyledi. Kurumumdan alacağım muvafakat belgesinin MEB'te bir geçerliliği olur mu yoksa görev yazısıyla mı gitmeliyim?
Vakıf üniversitelerinde çalıştığım süreler bana derece ya da hizmet puanı getirir mi?
öğretmen olarak atandığım için yol harcırahı alma ihtimalim var mıdır?
Tüm bunlar için başvurularımı nereye hangi evraklarla yapmalıyım
Teşekkür ederim memurlar.net

Cevap


657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
"Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.
"hükmü yer almaktadır.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Örneğin: teknik, sağlık, avukatlık vb. hizmetler kazanılmış hak aylık derece ve kademede (memuriyette) değerlendirilmektedir.
657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere uygun ve ya diğer kanun hükümleri uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmesine ilişkin hüküm bulunan hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece kademede değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (C) bendinin 5 inci fıkrasında " Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez."
hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereğince memuriyete girmeden önce özel sektörde geçen hizmet süresinin sosyal güvenlik primi ödenmesi ve (çalıştığı firmadan alınacak bir belge, Bonservis olabilir) mesleğini icra ettiğini belgelendirmek suretiyle değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

İlk defa atananlara harcırah verilmez, örnek dava dilekçelerine itibar etmeyin

Vakıf üniversitelerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında olmadığına Devlet Personel Başkanlığının mütalaası bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar ile önceden yayımlanmış yazılarımız çerçevesinde;
1-657 sayılı DMK 74 üncü maddesinde memurların memur kadrolarına nakilleri düzenlenmiştir. Vakıf üniversitesinde işçi statüsünde idari personel olarak çalışan kişinin memur kadrosuna nakli mümkün bulunmamaktadır.
2-657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine hangi hizmetlerin değerlendirileceği belirtilmiş olup, MEB öğretmen kadrosuna atanan memurun vakıf üniversitesinde idari personel olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesinin mümkün bulunmamaktadır.
3-ilk defa MEB öğretmen olarak atanan personele harcırah ödenmemektedir.

Bu soru 6,458 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam