KPSS ile KİT'e sözleşmeli atanan izin kullanabilir mi?

24/02/2015 00:03:00
Yazdır

Soru

27/03/2012 yılında 657/4B sözleşmeli personel olarak görev başladım, 10/10/2013 tarihinde ise sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi kanunu ile birlikte kadrolu memurluğa geçtim. Hali hazırda kadrolu zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. 2014 yılında KPSS sınavına girdim ve 2014 yılı Nisan ayında yapılacak KPSS yerleştirmesinde 399 sayılı KHK ile düzenlenmiş Kamu İktisadi Teşebbüslerine başvurmak istiyorum. Bu konu hakkında,
1/ 657 sayılı devlet memurluğundan istifa ederek 399 sayılı KHK da sözleşmeli personel olarak çalışmamda bir sorun var mı?
2/ KPSS ile 399 a tabi sözleşmeli memur olarak atanmam durumunda, şuan ki 657 ye tabi devlet memurluğumdan 2015 yılına ilişkin hak etmiş olduğum yıllık izni yeni atandığım 399 tabi kurumda kullanabilir miyim?
3-ya da Nisan ayına kadar mevcut yıllık iznimi kullanmam durumunda tarafıma mali bir külfet yüklenir mi?
ilginiz için teşekkürler

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesi kurumlar arası nakilleri düzenlenmiştir. Anılan madde de "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
denilmektedir.

Mezkur madde ile devlet memurlarının kurumlar arası nakillerin idarenin muvafakat vermesine bağlı olduğu sarihtir.
İdare muvafakat verme husussundaki takdir yetkisini hizmet gerekleri ve kamu yararını gözeterek kullanmak zorundadır.
İdare memurları arasında ayrımcılık yapamaz. 657 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası "Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır." hükmü gereğince hareket etmesi gereklidir.

Devlet memurunun sınavsız olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bulunan memur kadrolarına atanmaları hakkında uygulanmaktadır.

Devlet memurlarından geçerli KPSS puanı var ise tercih yapabilmektedirler.

399 sayılı KHK "Yıllık İzin" başlıklı 21 inci maddesinde "Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.
Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca geçerli KPSS puanı ile yerleşmeniz halinde;

1-Memur statüsünden istifa ederek KİT sözleşmeli pozisyonuna atanmanızda sorun bulunmamaktadır.
2-Devlet memur iken bu yıl için izin kullanmamış iseniz 399 sayılı KHK 21 inci maddesi uyarınca 2015 iznini KİTte kullanabilirsiniz.
3-657 sayılı Kanunun uyarınca yıllık izin memura tanınmış bir hak olması sebebiyle izin kullanmanız mali külfet doğurmaz, kitte izin kullanamazsınız.

Bu soru 6,757 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam