Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/2795/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:16

Kazanılmış hak aylığı, 7/9 olabilir mi?

03/03/2015 13:36:00
Yazdır

Soru

Ben bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Kadro derecem 7. Kazanılmış hak aylığımı 7/9'dan alıyorum. Emekliliğe esas derece-kademem ise 7/3 şeklinde.

Benim sorum üniversite ödeneği ile ilgili.
"657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;
1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245'i,
2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215'i,
3) Doçent kadrosunda bulunanlara % 175'i,
4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara % 165'i
5) Diğer Öğretim elemanlarından;
a) Birinci dereceden aylık alanlara % 130'u,
b) İkinci dereceden aylık alanlara % 117'si,
c) Üçüncü dereceden aylık alanlara % 110'u,
d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara % 104'' ü,
e) Diğer derecelerden aylık alanlara % 98' i, her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez."

Bu hükümdeki "beşinci dereceden aylık alanlar" ifadesi ne anlama gelmektedir. Ben 7 derecenin 9.uncu kademesinden maaş alıyorum. Bu da 5. derece 3. kademeye denk geliyor. Benim bordromda üniversite ödeneği %98'den hesaplanmış gözüküyor. 7/9'dan maaş aldığım için üniversite ödeneğinin %104'ten hesaplanmasını talep edebilir miyim?
Şimdiden teşekkürler,

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Derece yükseltilmesi" başlıklı 7 nci maddesinde; "Öğretim elemanları;
a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları,
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler." düzenlemesi yapılarak öğretim elemanlarının derece yükselmesi düzenlenmiştir.
Ancak, kadrosuzluk durumunda derece yükselmesi yapılamaması sorununu içeren bir hüküm yer almamıştır. Sadece; "Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20 maddesinde: "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." denilmektedir.

Bu hüküm kapsamında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67 inci maddesinde; "Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde (...) kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir." hükmü sizin durumunuzda olanlar için uygulanabileceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle, yukarıda belirttiğimiz madde hükmünü de içeren bir dilekçe ile kurumunuza başvurmanızı, eğer çalıştığınız kurum olumlu bakmaz ise yine Kurumunuz aracılığı ile Maliye Bakanlığında görüş istemenizi tavsiye ederiz. Bu hüküm kapsamında dereceniz artırıldığında hem ek gösterge açısından hem de üniversite ödeneği aşısından maaşınızda olumlu yönde artış olacaktır.

BENZER SORULAR
28.08.2021Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi?
16.06.2019Sözleşmeliyim, öğretim görevlisi olmak için istifa edersem bekleme süresi uygulanır mı?
03.05.2019Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi?
07.04.2019Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?
21.04.2018Sözleşmeli öğretmendim performans nedeniyle sözleşmem feshedildi öğretim görevlisi olabilir miyim?
09.09.2017Ayrıldığım üniversitedeki Doçent kadrosuna dönebilir miyim?
14.07.2017Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim?
05.03.2017Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
01.01.2017Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir?
11.12.2016Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır?