Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/2830/
Yazdırılma Tarihi : 24 Eylül 2023 Pazar 10:57

Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?

03/05/2015 00:14:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
Mühendis diplomam var, teknisyen kadrosuyla çalışıyorum.
17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"a göre, 666khk'da belirtilen mühendis tazminatını (mahkeme vs yoluyla) alma şansımız olabilir mi?
Şuan teknisyen ve mühendis arasında ek ödemeden dolayı büyük bir fark var.
Yardımcı olursanız memnun olurum.

Cevap

375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı KHK ile eklenen ek 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrarında "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır."hükmü bulunmaktadır.

Ek ödemenin kadro ve görev unvanlarının esas alınacağı bunlara karşılık gelen oranların uygulanacağı amirdir.

Diğer taraftan; 375 sayılı KHK eki I sayılı cetvelde Teknik hizmetler sınıfında yer alan personel için ek ödeme 3 grup halinde düzenlenmiş ve hepsinde de "kadrolarında bulunanlardan" açıkça belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 375 sayılı KHK ek 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrarında "kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacağı" hükmü ve I sayılı Cetvelin Teknik hizmetler sınıfında yer alan personel için ek ödeme "kadrolarında bulunanlardan" ibaresi açıkça belirtilmiş olduğundan teknisyen kadrosunda görev yapan mühendislik mezunlarına ek ödemenin teknisyenlere ödenen miktarda ödenmesi gerekmektedir.

Buna rağmen idarenin her türlü eylem ve işlemini yargıya taşımak mümkün bulunmaktadır. Talebinizi destekleyecek düzenlemeler bulunmamaktadır.

Yargı kararının sonucu hakkında peşin bir şey söylemek mümkün değildir.

Davayı kaybetmeniz halinde ödeyeceğiniz avukatlık vekalet ücretini de göz önüne almanızı da tavsiye ederiz.

BENZER SORULAR
11.06.2020Yargıda sürelerin durması, idarenin başvuruma cevap verme süresini etkiler mi?
20.01.2020Memur, gebelikte, günlük 7,5 saatten az çalışma hakkından yararlanabilir mi?
20.08.2019Taksi hissem için diğer ortakla sözleşme yapsam memur olabilir miyim?
12.11.2018Disiplin cezasına itiraz etmedim, 60 gün geçtikten sonra dava açabilir miyim?
26.10.2018Memur mesaisini aksatmadan özel bir kuruluşta çalışabilir mi?
07.06.2018Memur, anonim şirketin yüzde 100 hissedarı olabilir mi?
08.12.2017Memur atandım, ticari taksimi devretmek zorunda mıyım?
28.10.2017KİT sözleşmeliyim, yıllık izinde başka işte çalışabilir miyim?
06.04.2017Siyasi parti üyeliği memuriyete girişte engel midir?
22.02.2017Geçici personel (4/C), arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?