2012 yılındaki tutanağa binaen, disiplin soruşturması başlatılabilir mi?

05/08/2015 12:29:00
Yazdır

Soru

Merhaba. Uyarı cezası aldım ve usulde bi problem var mı bakabilirmisiniz?

Hakkımda 2012 yılına ait 2 adet tutanak tutulmuş ve üzerinden bir sene geçtikten sonra 2013 tarihli tutanakla birlikte müdürüm tutanakları idareye göndermiş. Kanunda yanlıs bilmiyorsam tutanağın tutulduğu tarih öğrenildiği tarihtir. İlk 2 tutanak üzerinden 1 yıl geçmiş. 3. tutanak tutulmasıyla 1 ay içinde bana soruşturma açıldı. Uyarma cezasının sebebi bana daha gelmedi fakat ilk 2 tutanakda ki konulardan biri üzerine ceza almışsam bu ceza kaldırılır mı?Ayrıca bu tutanak tarihlerini tam olarak bilmiyorum bunları görmeye iznim olabilir mi ?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu md. 127 uyarınca uyarma cezası verilmesi gereken hallerde fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmış ve md. 128 uyarınca soruşturmanın tamamlanmasını müteakip 15 gün içerisinde cezanın verilmiş olması gerekir.
Sizin olayınızda ilk tutanağın tutulduğu tarih fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarih olarak kabul edilir ve şayet hakkınızda verilecek ceza bakımından bu iki tutanak esas alınacaksa, disiplin soruşturması zamanaşımına uğramış olacağından bu ceza iptal edilebilir olacaktır.
Ancak hakkınızda tutulan 3. Tutanak bağımsız bir fiil ile ilgiliyse ve bu fiil tek başına uyarma cezası verilmesi için yeterliyse, süresi içerisinde başlatılan disiplin soruşturmasını müteakip 15 gün içinde hakkınızda cezai işlem tesis edilebilir. Dolayısıyla bu çerçevede tutulan tutanakların mahiyeti önem taşımaktadır.
Disiplin soruşturmalarında gizlilik temel ilke olmakla birlikte, bu gizlilik 3. Kişilere karşı gizliliği ifade etmektedir. Soruşturmanın muhatabı olarak bizzat veya vekiliniz aracılığıyla hakkınızda tutulan tutanağı veya sair soruşturma evrakını kurumunuzdan talep edebilirsiniz. Kurumunuz, bu bilgi ve belgeleri incelemenize sunmakla yükümlüdür.

Av. Çağrı ÜNSAL
memurlar.net

Bu soru 9,554 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?