Aday memurun kademe ilerlemesi ne zaman yapılmalı?

19/10/2015 00:09:00
Yazdır

Soru

Ben öğretmenliğe 14/09/2012 tarihinde başladım. Adaylığım ise 14/09/2013 kaldırıldı. ilk kademe ilerlemesi 26/03/2014 tarihinde yapıldı. Normalde adaylığın kaldırıldığı tarihte kademe ilerlemesi yapılması gerekmez mi? Bu konuda nereye müracaat etmeliyim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Devlet memurluğuna alınma başlıklı III üncü kısmının adaylık başlıklı 3 üncü bölümünde 54-56 ncı maddelerde adaylığa ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 657 sayılı Kanununun "Adaylığa kabul edilme" başlıklı 54 üncü maddesinde "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."
ve "Asli memurluğa atanma" başlıklı 58 inci maddesinde "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.
Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez."
hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca; 657 sayılı Kanunun "Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri" başlıklı 159 uncu maddesinde "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinde "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.
Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.
72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.
Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir."
hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-657 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca asli memurluğa atanan 159 uncu maddesi uyarınca hizmetleri kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
2- Hizmet her yıla1 kademe ilerlemesi verilmek ve artan süre olması halinde de o süre kadar kıdemli sayılması gerekmektedir.
3-Kademe ilerlemesi adaylığın kaldırıldığı tarih esas alınarak yapılmalıdır.
4-Kademe ilerlemesi adaylığın kaldırıldığı tarihten sonra gecikmiş olarak yapılsa bile adaylığın kaldırıldığı tarih itibariyle kademe ilerlemesinin yapılması gerekmektedir.
5-Onay tarihi farklı olması önemli değil kademe ilerlemesinin hangi tarih itibariyle yapıldığı önemlidir.
6-Adaylık hizmetlerinin adaylığın kaldırıldığı tarihten sonra yapılması halinde devlet memurunun mahrum kaldığı mali haklarının geriye dönük olarak ödenmesi gerekmektedir.
7-Mevzuata aykırı işlem söz konusu olması halinde idareye müracaat ve şikayete ilişkin mevzuat hükümlerine riayet etmek suretiyle başvuru yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 25,221 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam