İş arkadaşına yumruk atan memura ne ceza verilir?

10/11/2015 11:15:00
Yazdır

Soru


Merhabalar
İş yerinde iş arkadaşım hakaret ve küfrettikten sonra gömleğimi yırtıp bana yumruk attı. Ne hakaretlerine nede yumruklarına cevap verdim. 2 şahidim ve kamera kayıtları var. İdari olarak ne gibi bir ceza alır?
Ben herhangi bir ceza alır mıyım?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 124-136 maddelerinde disiplin hükümleri yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkür 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde "Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır." bu bendin (l) alt bendinde de "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek," hükmü ile 125 inci maddenin ( E) bendinde "Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır."tanımlanmış (f) alt bendinde de "Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak," hükmü bulunmaktadır.

Yukarı yer verilen hükümler çerçevesinde;
İş arkadaşına hakaret ve küfrettikten sonra fiili tecavüzde bulunan devlet memurunun 657 sayılı DMK 125 inci maddesinin mezkur hükümleri uyarınca, memuriyetten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi gerekir.
Anlatımınıza göre hiçbir fiil ve haliniz söz konusu değil ise disiplin cezası almamanız gerekir.

Bu soru 82,621 defa okundu. 25 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?