Ceza kovuşturmasına bağlı uzaklaştırma tekbiri nasıl kaldırılır?

18/12/2015 00:59:00
Yazdır

Soru

Merhaba
Ekim 2015'de gözaltına alındım. Gözaltı yapan ekip terörle mücadele. Ekim 2015'de serbest bırakıldım. Ekim 2015'de Valiliğin görevden uzaklaştırmıştı. Şimdi göreve iade için talepte bulundum. Savcılıktan serbest bırakıldığıma dair evraklar beklendiği söylendi. Aday memurum. Bundan sonraki durum hakkında bilgi alabilir miyim acaba sizden? Tamamen atılabilir miyim? Yoksa 3 aylık görevden uzaklaştırma sonucunda görevime dönebilir miyim?
Teşekkür ederim

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137-145 inci maddelerinde devlet memurunun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olarak tanımlanan görevden uzaklaştırma, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabileceği hükmü anılan Kanunun 137 nci maddesinde belirtilmiştir.

657 sayılı Kanunda görevden uzaklaştırma yetkili olanlar;
a) Atamaya yetkili amirler;
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
ç) İlçelerde kaymakamlar
(İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) olarak sayılmış olup, Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirmeleri öngörülmüştür.

Uzaklaştırmanın kaldırılacağı haller;
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
olarak sayılmıştır.

Mezkur Kanunun "Süre" başlıklı 145 inci maddesinde "Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder." i
fadesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; ceza kovuşturması icabı tedbir kararı alınması sebebiyle ilgilinin durumu yetkili amir tarafından 2 ayda bir değerlendirilerek tedbir kaldırılabilir. Ceza kovuşturması görevi ile ilgili bulunmaması halinde maaşının 2/3'ni aldığı göz önüne alınarak tedbirin en kısa sürede kaldırılması kamu yararına olacaktır.

Aday memur hakkında uzaklaştırma tedbiri alınması halinde de görevine son verilmesinde adaylıga ilişkin hükümler çerçevesinde hareket edilmesi gerekir.

Bu soru 5,139 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?