KİD cezası alan memur ne yaparsa memuriyetten çıkarılır?

21/04/2016 14:28:00
Yazdır

Soru

Merhaba..
İyi çalışmalar dilerim.
Sizlere sorum olacaktı.
Sorum: 2 yıl Kademe ilerlemesi durdurma cezası aldım. Bu cezaya idare mahkemesine dava açtım yani henüz kesinleşmedi. 10 yıl boyunca uyarma, kınama, aylıktan kesme cezaları alırsam memuriyetten mi çıkartılırım. Bunu merak ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum..

Cevap


657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 124-136 maddelerinde disiplin hükümleri yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkür 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

Söz konusu 125 inci maddede "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir." denilmektedir.

Tekerrür uygulaması;
1) Aynı fiilin 2. kez işlenmesi,
2) Aynı cezayı gerektiren farklı fiillerin 3. kez işlenmesi halinde olmaktadır.

657 sayılı Kanunu "Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi" başlıklı 133 üncü maddesinde "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."
hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1- Tekerrür uygulaması aynı fiil veya halin tekrar edilmesi veya aynı cezayı gerektiren fiil veya hallerin 3 üncü defa işlenmesi halinde tekerrür uygulaması yapılması mümkün bulunmaktadır.
2-Disiplin cezası alan memur sonradan işlediği fiil ve haller sebebiyle disiplin hükümleri çerçevesinde farklı cezalar ile cezalandırılması mümkün bulunmaktadır.
3-657 sayılı Kanunun disiplin cezaları nevi'ne göre 5 veya 10 yıl içerisinde silinmesi istenebilmektedir.
4-Kademe ilerlemesi cezası alan ve aynı fiil ve hali 10 yıl içerisinde tekrar aynı fiil ve hali işleyen devlet memuru hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilir. Farklı bir fiil ve hal ile daha düşük disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilemez. Hak ettiği ceza verilir.

Bu soru 6,669 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?