67. madde her yıl 1 derece olarak mı uygulanır?

28/08/2016 00:18:00
Yazdır

Soru

İyi günler sorum şu 8. dereceli kadroda kazanılmış hak aylığı 9/3 lisans diplomasi verdim. 5/1 olması gerekirken kurumum 631 sayılı KHK ile 7/7 oldu bir sonraki sene bir derece aşağı inersin ancak 657 67. maddede öğrenim durumuna göre üst derecelere yükselirsin denilmektedir. Varsa bir hak mahrumiyetimin tarafınızca değerlendirebilir misiniz?
Teşekkürler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının (d) alt bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." denilmektedir.

Bu hüküm çerçevesinde, yapılacak intibak işleminde her şeyden önce memuriyete giriş öğrenimi esas alınmaktadır.

İntibak işlemleri de uygulama birliğinin temini amacıyla 45, 85, 95, 105, 113, 142 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Emsal Nedir, İntibak Nasıl Yapılır?

İntibak işlemlerinde mali haklara ne zamandan itibaren hak kazanılır?


657 sayılı Devlet memurları Kanunun
"Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları" başlıklı 67 inci maddesinde "Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir."hükmü yer almaktadır.

631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK

631 sayılı KHK geçici maddeleri o tarihteki memurlara kademeli bir uygulama o tarihteki memurlara uygulanmaktadır. 2016 yılında memurlara 657 sayılı Kanunun67 maddesi uygulanmasında 631 sayılı KHK geçici maddeleri uygulanmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca; 657 sayılı kanunun 36 maddesi uyarınca intibak yapılması ve 657 sayılı Kanunun 67 maddesi uyarınca Kazanılmış hak aylığını en yüksek dereceden ödenmesi gerekmektedir.

2016 yılında 631 sayılı KHK geçici maddesi hükümleri uygulanmamaktadır.

Bu soru 20,639 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam