Kadroya geçen imamın çeşitli soruları

29/08/2016 00:07:00
Yazdır

Soru

İyi günler memurlar.net sayfa yöneticileri.Benim bir sorum olacaktı.
Ben 2008 in 7.ayında 4/B sözleşmeli imam olarak göreve başladım.2011 in 8.ayında direk kadro ataması yoluyla kadromu aldım.
2015 te kurum değişikliği yaptım. 15 ay askerlik sürem var ve Kamu Yönetimi Lisans mezunuyum.
Şimdi sizden öğrenmek istediklerim şunlar;

1- Yıllık izin süremin tespitinde sözleşmeli ve kadrolu görev sürelerim beraber mi yoksa ayrı mı sayılır?
( Not: Kesenek hesaplanırken hizmet sürem toplamda 12 yıl üzerinden hesaplanıyor,
özelde çalıştığım SSK lar dahil edilerek.Fakat şu anda bana 20 gün izin veriliyor ..Ayrıca 5510 sonrası olarak işlem yapılıyor keseneklerde ve buda kesenek ödemesinde yaklaşık olarak 500 tl gibi bir düşüş oluşturuyor .. Yapılan işlem ne kadar doğrudur ve bunun emekliliğe yansıması nedir ?)

2- 657 sayılı kanuna göre 8 yılını doldurup herhangi bir soruşturma ya da idari cezası vs. olmayan memurun
alması gereken kademe neye göre hesaplanıyor?
sözleşmemi , kadromu yoksa her ikisinin toplamı mı ?(Sözleşmeli 8 yıl bitti fakat kadrolu 5 yıl bitti !.. Benim şu anki kadrom 5 in 2 si)

3- 8 yılını dolduran memur 657 nin 68/B maddesine göre 3 aşağı 3 yukarı dereceden maaşını alır !..
sözüne göre nüfustan ve başkaca kurumlarda görev yapan arkadaşlarımdan kimisinin derecesi 6 larda olmasına rağmen
3.dereceden maaş alıyor ve 3.derecenin vermiş olduğu haklardan faydalanabiliyor.
Örneğin yeşil pasaport alımı gibi. Bu durumdan hangi koşullardaki memurlar faydalanabilir?

Sorularımla vaktinizi aldım hakkınızı helal edin şimdiden .. İlgi ve alakanız içinde teşekkürler iyi yayınlar iyi günler.
Başarılar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ile değişik 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."hükmü yer almaktadır.

6111 sayılı Kanunun 116 ıncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin (C) bendinde "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır.
" denilmektedir.

Diğer taraftan; Anılan 6111 sayılı Kanunun yürürlük başlıklı 215 inci maddesi (j) bendinde yer alan "Bu Kanunun; ... j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca 6111sayılı Kanunun 100 ve 116 maddeleri yani 657 sayılı Kanunun 64 üncü ve geçici 36 maddesinin hükümleri maddesinde yapılan değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Emekli keseneği 01/10/2008 tarihinden sonra memur olunması sebebiyle 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanmaktadır.

Daha önce SSK'lı hizmeti olmak, 1.10.2008'den sonra memur olanlara bir şey sağlar mı?

2011de memur olmanız sebebiyle memur olduğunuz tarih esas alınarak Toplu sözleşme ile verilen ilave kademeden faydalanırsınız.

İlave derece ne zaman uygulanacak?

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

Bir Derece İlişkin Eski KHK'lar


657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. (2)
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.
Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz."
ifadesi yer almaktadır.

Şartları taşıyanların torba kadroya atanması zorunlu mu?

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1-yıllık izninizi kamuda geçen bütün hizmetlerinize göre verilmesi gerekir. Özel sektördeki hizmetleriniz sigortalı ise yıllık izin hesabında değerlendirilmemektedir. Askerlik süresi de yıllık izinde değerlendirilmektedir.
Yıllık izin kategorisi

2- Emekli keseneği 01/10/2008 tarihinden sonra memur olunması sebebiyle
5510 sayılı Kanuna göre hesaplanmaktadır. Hata bulunmadığı değerlendirilmektedir.

3- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi 4 fıkrası hükmü uyarınca ilave kadem uygulaması Temmuz 2011 kadroya geçmeniz sebebiyle, ancak disiplin cezası almaz iseniz kadroya geçtiğiniz tarihten itibaren 8 yıl sonra ilave kademe alabilirsiniz.

4- 8 yılınızı doldurmanız sebebiyle 3 üncü derece bir kadroya idare ataması halinde yeşil pasaport almanız mümkün olduğu gibi maşınızı da 3 dereceden alabilirsiniz.

Torba Kanun ile 2. dereceye atanmış memur, yeşil pasaport alabilir mi?

68/B ile yazı işleri müdürü atanan maaşını nereden alır?

Bu soru 10,946 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam