Memur OHAL döneminde istifa edip sözleşmeli pozisyona geçerse ne olur?

20/10/2016 20:31:00
Yazdır

Soru

merhaba iyi çalışmalar ohal döneminde kadrolu memur olarak çalışmakta iken 4/B li sözleşmeli alımda yerleşirsek ve kadrolu memurluktan istifa edip 4/B li olarak başlayış yaparsak istifa ettiğimiz için sıkıntı çıkabilir mi ? Bazı forum sayfalarında ohalde istifadan sonra memuriyete geri dönüşün olmayacağı yazıyor , sizden net bir bilgilendirme almak istiyorum . Teşekkürler

Cevap

657 sayılı Kanunun 97. maddesi şu şekildedir:

"Madde 97 -Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, (OHAL)
Devlet memurluğuna alınamazlar."

96. maddede ise "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü yer alaktadır.

Bu hükme göre, OHAL döneminde, 96. maddede belirtilen şart gerçekleşmeden istifa eden memur bir daha Devlet memuru olamamaktadır.

Diyelimki sözleşmeli olarak göreve başladınız ancak Devlet daha sonra sözleşmelilere kadro verdi. Bu durumda ne olacaktır?

Bu sorunun net bir yanıtı bulunmamaktadır. Kamu kurumları, 657'nin 97. maddesinde yer alan hükmü gerekçe göstererek, kadroya atama işlemini yapmayabilirler. Ancak genel hüküm, özel hüküm düzenlemesinden yola çıkarak farklı bir karar alınması da mümkündür.

Bu soru 10,066 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?