Belediyedeki VHKİ, ne kadar yan ödeme puanı almalı?

21/11/2016 12:14:00
Yazdır

Soru

Belediyede GİH'de VHKİ olarak çalışmaktayım. Yalnız, yan ödeme puanım 1000 üzerinden veriliyor. 2250 yan ödemeden verilmesi icin dilekçe verdim ama böyle bir uygulamanın imkansız olduğu bildirildi. Bu konu hakkında ne gibi bir yol izlemem gerekiyor.

Cevap

Belediyelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanı olarak çalışanların yan ödeme puanı, yan ödeme kararnamesinde yer alan I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 17 nci sırasında sayılmıştır.

17- İş güçlüğü zammı: 750 puan + Temininde güçlük zammı: 250; Toplam 1000 puandır.

Ayrıca; dipnot olarak bu unvan için özel düzenleme yer almaktadır.

Şöyle ki; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetler Bölümü'nün dipnot (3-b ve c) de;

b) 17 nci sırada sayılanlara (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

c) 16 ve 17 nci sırada sayılanlara (500) puana kadar İş Riski Zammı, kadro unvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.

Söz konusu dipnottaki düzenlemeye göre, "Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni" unvanı için İş güçlüğü zammı: 750 puan + Temininde güçlük zammı: 250; yanında aynı görevi yapmaya devam ettiğiniz süre İş riski zammı: 500 puan ile Temininde güçlük zammı: 750 puanını da almanız gerekmektedir.

Bu konuda kurumunuza dilekçe verdiğinizi ancak olumsuz cevap aldığınızı bildiriyorsunuz. Bizim size önerimiz ise söz konusu yan ödeme kararnamesinde de düzenlenen 13-a maddesi kapsamında konu hakkındaki görüşünün sorulması için birer dilekçe de Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına vermenizdir. Ancak bu dilekçelerinizi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değil de 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu kapsamında vermeniz daha uygun olacaktır.

Yan ödeme kararnamesindeki ilgili bölüm şu şekildedir:

Tereddütlerin giderilmesi ile emsal kadro ve unvan tespiti

MADDE 13 - (1) Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı,

b) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığından alınacak görüş üzerine Maliye Bakanlığı,

yetkilidir.

Bu soru 19,982 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?