Kimya teknisyeni, önlisansı bitirirse, zam ve tazminatı ne olur?

11/10/2018 11:20:00
Yazdır

Soru

Afyon Kocatepe Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümünde kimya teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Kimya Bölümü mezunuyum. Kodro derecem 2'nin 1'inde olup ek göstergem 1100 olarak gözükmektedir. Bu şartlarda ek göstergemin olması gerekeni ile ilgili, görüş ve bilgilerinizi arz ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "III-Ortak Hükümler" bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur."

05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" yürürlüğe konulmuş, 30/03/2018 tarihli ve 30376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın 2018 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekildedir. "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez."

Devlet Personel Başkanlığının 19.08.2016 tarihli ve 4973 sayılı görüşleri ile 20.03.2013 tarihli ve 3074 sayılı görüşlerinde de teknisyen kadrosunda olup bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin kariyerlerinin esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği yönünde görüş bildirmiştir.

Bu nedenle teknikerler için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanmanız gerektiği görüşündeyiz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde 2. derece teknikerler için 1600 gösterge rakamı öngörülmüştür. Zam ve tazminatlarınız ödenirken 1600 gösterge rakamının esas alınması gerekir.

DPB görüşü için tıklayınız.

Bu soru 6,630 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.