Memur anne ve babanın her ikisi de refakat izni kullanabilir mi?

27/11/2016 20:03:00
Yazdır

Soru

Devlet memuru olan anne ve babanın çocuğuna kanser teşhisi konulmuş ve anne 3+3 olmak üzere 6 ay refakat izni kullanmıştır. Babanın ise annenin refakat izni bittikten sonra refakat izni kullanma talebi vardır. Mevzuat açık bir şekilde kullanamaz veya kullanır demiyor. Yönetmeliğin 4.maddesinde 'ayni kişi ve ayni hastalığa bağlı olarak verilecek refakat izninin suresi 6 ayı geçemez' ibaresi var. Konu ile ilgili bilgi paylaşabilir misiniz. Teşekkürler

Cevap

Devlet memurlarının refakat izinlerinin düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmü bulunmaktadır.

29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde "(1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur." hükmü bulunmaktadır.

Yönetmelikte, "aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memurun refakat izni kullanamayacağı", "aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresinin altı ayı geçemeyeceği" belirtildiğinden, yukarıdaki şartları sağlayan birden fazla memurun; her bir memura verilecek izin süresinin 6 ayı geçmemesi ve farklı dönemlerde kullanmaları kaydıyla, aynı kişi ve vakayla ilgili olarak refakat izni talep edebileceğini düşünüyoruz.

Sonuçta sorunuzla ilgili olarak, annenin refakat izni bitiminde, mevzuatta öngörülen şartları taşıyan yeni bir sağlık kurulu raporu alınması koşuluyla, aynı çocuk ve aynı hastalık için babanın da refakat izni kullanabileceğini değerlendiriyoruz.

Refakat iznine ilişkin genel yazımız için Tıklayınız.
Bu soru 27,458 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam