SSK'lı hizmetler üst derecelere atanmada değerlendirilir mi?

09/02/2017 21:05:00
Yazdır

Soru

Merhabalar.

15.09.2008 tarihinden bu yana genel idari hizmetler sınıfında görev yapıyorum. Memuriyete başlamadan önce 828 gün özel bir şirkette SSK hizmetim var.

Sorum SSK hizmetim kıdem yılıma etki yapar mı? Yaparsa 1., 2. veya 3. Dereceli Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü vb. kadrolara atanabilir miyim?

İyi Çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır." hükmü bulunmaktadır.

Kanuna göre 1, 2, 3, 4. dereceli kadrolara atanmada aranan hizmet süresi şartı kapsamında "yükseköğrenim gördükten sonra" özel sektörde çalışılan süre dikkate alınmaktadır.

Atanmak istediğiniz kadrolar açısından, yükseköğrenim gördükten sonraki SSK'lı hizmetlerinizin dörtte üçünün (en fazla altı yıl) 68/B maddesinde dikkate alınabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 3,420 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?