Memur, Suriyeli öğrencilere öğretmenlik yapacak eşinin bulunduğu ile tayin isteyebilir mi?

01/03/2017 22:30:00
Yazdır

Soru

Kolay gelsin;

Eşim sınırlı süreli sözleşmeli olarak Suriye'li çocuklara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan kadroya yerleştirildiği takdir de ben . bakanlığında kadrolu . mühendisi olarak yanına eş durumunda gidebilir miyim? Suriye'li çocuklar için hali hazırda çalıştığım ilde böyle bir kadro oluşturulmamış fakat eşimin gidebileceği her il ve ilçede bakanlığımız teşkilatlanması söz konusudur . En kısa sürede bilgilendirme şansınız olursa çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden.

Cevap

2014/21 Sayılı Genelge çerçevesinde, Valilikler bünyesinde kurulan Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu kurumlarda yürütülen rehberlik hizmetlerini geliştirmek amacıyla "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" (PICTES) çerçevesinde duyurularda belirlenen kontenjanlarda Türkçe öğreticisi ve Rehberlik Danışmanı olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli alınmaktadır.

Haberimizde de görüldüğü gibi konuya ilişkin duyuruda "Bu duyuru Milli Eğitim Bakanlığı "Öğretmen Alım Duyurusu" değildir. PROJE KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ alımına ilişkin bir duyurudur." denilmektedir.

Ayrıca duyuruya göre, şartları taşıyanlardan sözlü sınav sonucunda başarılı olan öğretici ve danışmanlar ile Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Proje Yönetim Merkezi arasında 1 yıl süreli sözleşme imzalanmakta, sözleşme 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olmaktadır.

Öğretici ve danışmanların proje yönetim merkezi ile sözleşme imzalaması ve ücretlerinin projeden ödenmesi sebebiyle bu kapsamda çalışanların kamu personeli olarak değerlendirilemeyeceğini, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a "Hizmet akdi ile bir işveren tarafından çalıştırılanlar" maddesine göre sigortalı sayılacaklarını değerlendiriyoruz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesine göre çıkarılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasında "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu göz önünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 14. maddesinde "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; ..

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere . atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir." denilmektedir.

14. maddenin (d) bendinde hükmünden faydalanabilmek için;

-Kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalışıyor olmak,

-Talep edilen yerde son iki yıl içerisinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olması,

-Talep sırasında şartları taşıdığını ve evlilik durumunu belgelendirmesi gerektirmektedir.

Sonuçta, aile birliği mazereti için belirlenmiş prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmesi şartıyla, Türkçe öğreticisi ve rehberlik danışmanı olarak çalışmakta olan eşinizin bulunduğu ildeki bir kadroya atanmak için, Yönetmeliğin 14/d maddesine göre kurumunuza aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde bulunabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 4,647 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?