Kadroya geçen sözleşmeli personel için 8 yıla bir kademe uygulaması

08/03/2017 12:18:00
Yazdır

Soru

2009 Yılında Sözleşmeli Öğretmen olarak atandım. 2011 yılında 632 sayılı KHK ile kadroya geçtim. Hiç disiplin cezam yok. 8 yıl ceza almayanlara verilen bir kademe hakkından yararlanabilir miyim?

Cevap

657 sayılı yasaya göre 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan memurlara bir kademe verilmesi öngörülmüşken 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile sicil uygulaması kaldırılarak 8 yıl hiç disiplin cezası almayan personele bir kademe verilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Hak kaybı olmaması için de değişiklikten önceki sürelerin değerlendirilmesi amacıyla geçici madde düzenlenmiştir.

657 sayılı kanunun Geçici madde 36-...

C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır."

Şeklindedir.

Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere kanun değişikliğinden önce sicil notuna bağlı kademe verilmesine ilişkin hükme tabi olanlarla ilgili bir düzenleme yapılmış olup geçici madde Sözleşmeli personeli kapsamamaktadır.

Sözleşmeli personelin geçmişe dönük (sözleşmelide geçen sürede) sicil notları bulunmadığından kadroya geçtikleri tarihten itibaren 8 yıl ceza almamaları halinde bir kademe uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Bu soru 5,592 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?