Kadroya geçenlerin yıllık izni ve ilave kademe uygulaması

20/03/2017 23:41:00
Yazdır

Soru

15.07.2008 de İl Özel idaresinde TH sınıfında sözleşmeli iken 15.10.2013 te 6495 KHK ile kadroya atandım. İl Özel İdarenin kapatılmasıyla Belediyelere devir olduk. Belediyeden ihtiyaç fazlası nedeniyle bir Bakanlığa atandım. Kadroya ilk alındığımızda İl Özel idaresindeki sözleşmeli sürelerimiz derece kadememizde değerlendirildi.

1-Buna göre Yıllık izin hakkim ne olur?

Bakanlıkta 2013 yılında 4 yıllık memur olduğum ve 20 gün yıllık izin hakkim olduğu söyleniyor.

2-Sekiz yıldan sicilden kademe alma hakkimiz var mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102. Maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No 154) "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması tebliğ olunur." düzenlenmiştir.

Buna göre 6495 sayılı Kanun öncesinde sözleşmeli olarak geçen sürelerinizin yıllık izninizin hesabında değerlendirilmesi gerekmektedir. Sorunuz bağlamında, 15.07.2018 itibariyle 30 gün yıllık izin hakkı elde edeceğinizi değerlendiriyoruz.

Ancak, görüşümüzde de belirttiğimiz gibi sözleşmeli olarak geçen süreleriniz 8 yıla bir kademe uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle memurluğa geçtiğiniz 2013 yılından itibaren 8 yıl süreyle disiplin cezası almamanız halinde ilave bir kademe uygulamasından yararlanabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 4,757 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?