Memur tayin olsa da üst öğrenimin zam ve tazminatlarından yararlanmaya devam eder

30/03/2017 23:42:00
Yazdır

Soru

Mrb ben şuan veteriner sağlık teknikeri olarak çalışmaktayım. Bir süre önce tayin oldum. Eski çalıştığım iş yeri ile yeni atandığım iş yeri arasında maaş farkı oluşmaktadır. Geçen yıl bir üst öğrenimim olan veteriner fakültesini bitirerek intibak ve bir üst öğrenimim olan zam ve tazminatımı eski iş yerinde yaptırdım. Yeni iş yerinde oluşan bu maaş farkının bir üst öğrenimim olan özel hizmet tazminatımın yansıtılmadığından kaynaklandığını düşünmekteyim. Ve yeni iş yerine sorduğumda özel hizmet tazminatı göstergemin veteriner sağlık teknikerine ait gösterge olan 97 olacağını söylediler ama veteriner hekimin özel hizmet tazminat göstergesi 135 tir. Bir üst öğrenimim olan veteriner hekimliğinin hangi zam ve tazminatlarını hak ettiğimi detaylı olarak öğrenmek istiyorum. Cevabınızı bekliyorum.

Cevap

657 sayılı Kanunun 152. Maddesine dayanarak çıkarılan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (seri no 160) "3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.

Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir." düzenlenmiştir.

Veteriner sağlık teknikeri olabilmek için gereken öğrenim nitelikleri; "Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık Dalından mezun olmak, tarım meslek liselerinde mezun olmak ya da veteriner sağlık bölümü meslek lisesinden mezun olmak" olarak belirtilmektedir.

Bunlara göre, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki veteriner sağlık teknikeri kadrosundayken, aynı hizmet sınıfında bulunan kadroya (sorunuza göre veteriner hekim kadrosu) atanabilecek bir üst öğrenim olan veterinerlik fakültesi öğreniminize ait diploma veya çıkış belgesini kurumunuza ibraz etmeniz halinde, ibrazı takip eden ay başından geçerli olmak üzere, üst öğrenime ait zam ve tazminatlardan yararlandırılmanız gerektiğini, yer değişikliği yapmanızın bu durumu değiştirmeyeceğini düşünüyoruz.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki zam ve tazminat kararnamesine göre teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde görev yapmaları halinde ek zam ve tazminat ödenmektedir.

Sonuç olarak üst öğrenim nedeniyle veteriner hekime ait 2850 puan zam (ilave puanlar da bulunmaktadır) ve 1-4 derecelerde %135 özel hizmet tazminatından yararlanabileceğinizi, ancak yeni tayin olduğunuz görev yeri ek zam ve tazminat ödenebilecek bir yöre değil ise ek zam ve tazminat alamama sebebiyle maaşınızda düşüş meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 2,941 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?