Özelde teknisyen olarak geçen hizmetler KİT personeli yıllık izninde sayılır mı?

30/04/2017 00:27:00
Yazdır

Soru

İyi günler

399 a bağlı bir kit kurumunda 1,5 senedir teknisyen olarak çalışmaktayım. Kamu kurumuna girmeden önce özel bir kurumda 8 sene (2400 gün) gün teknisyen olarak çalışmışlığım var. Memur olduğum zaman özelde çalıştığım günler derece kademe olarak verildi fakat yıllık izin konusunda hiçbir sağlıklı bilgi alamıyorum. Acaba yıllık izin gün sayım ne kadar süre sonra 30 olacaktır. Teknik hizmetler sınıfındayım ve şu an yıllık izin gün sayım 20 gündür. Şu an 9 un 3 ündeyim.

Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21. maddesinde personelin yıllık izni ayrıca düzenlenmiştir. Bu yüzden konu, özel sektörde geçen hizmetlerinizin emeklilik intibakınızda (derece ve kademe) dikkate alınmasından farklıdır. 21. maddede "Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti göz önüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez. Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer." hükmü bulunmaktadır.

Hükme göre KİT sözleşmeli personelin yıllık izninin tespitinde

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri,

2. Askerlik hizmeti,

esas alınmaktadır.

Sorunuz açısından özel sektörde geçen sekiz senelik hizmetinizin yıllık izninizin tespitinde değerlendirilemeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yıllık izniniz, askerlik hizmetiniz ile birlikte kamu kurumlarında geçen fiili hizmetiniz toplamı on yıldan fazla olduğunda yılda 30 güne çıkacaktır.

Bu soru 2,973 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?